Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tartalomjegyzék

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokat az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni a vizsgaidőszak utolsó napját követő napon a jelentkezéskor kapott kód segítségével. Hogy a vizsga sikeres volt-e, az alábbi táblázat segítségével állapíthatja meg. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

Kérjük, a vizsgahelyet idő előtt ne keressék ezzel kapcsolatosan!

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/vizsgaeredmenyek/

  • A pontjait tartalmazó táblázat nem tartalmazza, hogy a vizsga sikere volt-e.
  • A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.
  • Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.
  • Vegye figyelembe, hogy a sikeres vizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind szóbeli vizsgánál el kell érni a minimális pontszámot.
  • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a ponthatárt, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
  • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.

Vizsga

Olvasott

szövegértés

Hallott

szövegértés

Levélírás

Írásbeli

összesen

Szóbeli

Írásbeli+szóbeli

összesen

ÖSD Zertifikat B2

8

8

12

42

18

60

ÖSD Zertifikat C1

10

10

7+7 (külön-külön), de összesen min. 15!

42

18

60

A vizsgadolgozatok megtekintése

A vizsgadolgozatok az utolsó vizsganaptól számítva négy hétig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetőik meg a budapesti tanfolyami irodában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és / vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre.

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgahelynek. A

Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz.

Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni "nyelvvizsga fellebbezés" megjegyzéssel.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

  • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000.- Ft a jelentkezési határidőn belül.
  • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
  • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
  • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.