Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tartalomjegyzék

A vizsga menete

Az írásbeli és a szóbeli vizsga két külön napon zajlik. A vizsga dátuma kötött, egyéni kéréseket nem áll módunkban figyelembe venni.


Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsga pontos helyét és időpontját a visszaigazoló e-mailben kapják meg a vizsgázók; illetve a faliújságon, a termek ajtaján is olvasható lesz. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) igazolják.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat és egyéb elektromos eszközöket a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskában kell elhelyezni.

A vizsga előtt

 • Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását!
 • Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
 • A tájékozódásban a visszaigazoló e-mail és a faliújságon, a termek ajtajain elhelyezett információk segítenek.

A vizsga alatt

 • Kapcsolja ki a mobiltelefonját és egyéb elektromos eszközeit. Elektromos készülékek használata a vizsga ideje alatt szigorúan tilos! A vizsgázó, aki telefonját (vagy más készülékét) a vizsga során használja, kizárható a vizsgázásból!
 • A teremfelügyelő kibontja a feladatokat és a vizsgához szükséges nyomtatványokat tartalmazó csomagot.
 • A teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, fényképes igazolványuk alapján. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!
 • A teremfelügyelő kiosztja a vizsga borítólapját és a feladatlapokat.
 • A vizsga során kövesse a teremfelügyelő utasításait! A teremfelügyelő segít a borítólapon és a vizsga-feladatlapokon kért személyes adatok/dátumok kitöltésében.
 • Amennyiben kérdése van, tegye fel a teremfelügyelőnek!
 • A teremfelügyelő tájékoztatni fogja az egyes vizsgarészek hosszáról és felírja a táblára, hogy meddig dolgozhat.
 • A vizsgázóknak lehetőségük van mosdóba menni a vizsga ideje alatt. A mosdóban egyszerre egy vizsgázó tartózkodhat. Amennyiben kimegy a mosdóba, nem kaphat plusz időt a feladatok megoldására.
 • A vizsga után a teremfelügyelő összegyűjti a feladatlapokat.
 • Mielőtt kimegy a vizsgateremből, ellenőrizze, hogy nem felejtett-e bent semmit (pl. szótárat…)!

 

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 20 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B2 10-15 perc, C1: 15-20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A szóbeli vizsgára nincs előre összeállított tételsor.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat és egyéb elektromos eszközöket a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott vizsgázókkal semmilyen módon nem kommunikálhat.

A vizsga előtt

Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását.

Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.

 • A tájékozódásban a visszaigazoló e-mail és a faliújságon, a termek ajtajain elhelyezett információk segítenek.
 • Kérjük, hogy ameddig nem kerül sorra (amíg nem szólítjuk), csendben várakozzon a folyosón.
 • A vizsga előtt adatellenőrzésre fogjuk szólítani, hogy összevethessük a személyi igazolványa adatait a jelentkezéskor benyújtott adatokkal. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!
 • A vizsga idejére kapcsolja ki telefonját és egyéb elektromos eszközeit. Ezeket sem a felkészülési idő, sem a vizsga ideje alatt nem használhatja. Személyes holmiját, telefonját hagyja a kijelölt helyen.

A vizsga alatt

 • A felkészülési időben lehetősége van a vizsgafeladatok kidolgozására. Ehhez feladatlapot és jegyzetlapot, valamint szótárat kap. A felkészülés zárt, külön teremben történik. Innen a vizsgáztatók fogják Önt a vizsgára szólítani. (A felkészülés a B2 vizsgára 10-15 percig, a C1 vizsgára 15-20 percig tart. B2 vizsgán kétnyelvű, C1 vizsgán egynyelvű szótárat használhat.)
 • A vizsga maga kb. 15-20 percig tart. A vizsga után a vizsgázónak nincs további teendője.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgahely, miután meghallgatta a Vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. Nem megengedett eszköznek minősül a mobiltelefon és egyéb elektromos eszköz, vagy az írásbeli vizsgán használt szótárban lévő jegyzet, vagy segédlap használata is.

A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, a neveket az Osztrák Intézet közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjával.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.