Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tartalomjegyzék

osd logo

 

Jelen vizsgaszabályzat a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Petőfi és Goethe Alapítványa által lebonyolított nyelvvizsgákra vonatkozik. (Érvényes 2017. június 01-től.)

Az ÖSD nyelvvizsgáról

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon. Intézményünk B2 és C1 szinten kínál vizsgalehetőséget.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. A Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az általunk kínált ÖSD vizsgák Magyarországon akkreditáltak. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és a magyar állam által elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) és a „Profile Deutsch” szint-meghatározásaihoz igazodnak.


osdlogo01osdlogo02

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

ÖSD vizsgáink:

  • ÖSD Zertifikat B2 = 60%-tól középfok C
  • ÖSD Zertifikat C1 = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindkét szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az egyes vizsgarészeknél elérendő minimális ponthatárért lásd a „Vizsgaeredmények” pontot.

Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen!

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.