Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Már csak egy hét az első félévből!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tartalomjegyzék

osd logo

 

Jelen vizsgaszabályzat a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Petőfi és Goethe Alapítványa által lebonyolított nyelvvizsgákra vonatkozik. (Érvényes 2017. június 01-től.)

Az ÖSD nyelvvizsgáról

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon. Intézményünk B2 és C1 szinten kínál vizsgalehetőséget.

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. A Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az általunk kínált ÖSD vizsgák Magyarországon akkreditáltak. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és a magyar állam által elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) és a „Profile Deutsch” szint-meghatározásaihoz igazodnak.


osdlogo01osdlogo02

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

ÖSD vizsgáink:

  • ÖSD Zertifikat B2 = 60%-tól középfok C
  • ÖSD Zertifikat C1 = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindkét szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az egyes vizsgarészeknél elérendő minimális ponthatárért lásd a „Vizsgaeredmények” pontot.

Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen!

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.