Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Nyelvoktatásunk kommunikatív szemléletű, modern pedagógiai elveken alapul. Az oktatás minden területén alkalmazkodunk a Közös Európai Referenciakertekben foglaltakhoz.

A munkánk során a kompetencia alapú oktatást tartjuk szem előtt, ennek segítségével olyan programot dolgoztunk ki, mely a tanulók életkorát, érdeklődését, a világról való tudását helyezi előtérbe és olyan témakörök, szituációk, beszédszándékok köré csoportosul, melyben a tanuló értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok elvégzése közben fejlesztheti idegen nyelv tudását.

Mivel a nyelvoktatás nem határolható el a többi képességek fejlesztésétől, így a program célja az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése mellett az általános intellektuális valamint az inter- és az intraperszonális képességek, a személyiség, kreativitás fejlesztése. Fontosnak tartjuk az önbizalom növelését, a reális énkép kialakítását, melyek fejlesztése kiválóan beleillik az idegen nyelv oktatásába. Célunk, hogy a tanuló képes legyen magas szintű szövegértésre, szövegalkotásra, a saját véleményének adekvát megfogalmazására, prezentálására valamint a logikus gondolkodásra.

Fontosnak tartjuk ezen kívül, hogy a tanulókban megfelelő attitűd alakuljon ki a nyelvtanulással kapcsoltban illetve feladatunk az is, hogy erősítsük a tanulóban azt a törekvést, hogy a nyelvtanulást nem lehet egy bizonyos ponton abbahagyni, fontos a nyelvtudást egy életen át önállóan is fenntartani.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.