Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Már csak egy hét az első félévből!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Nyelvoktatásunk kommunikatív szemléletű, modern pedagógiai elveken alapul. Az oktatás minden területén alkalmazkodunk a Közös Európai Referenciakertekben foglaltakhoz.

A munkánk során a kompetencia alapú oktatást tartjuk szem előtt, ennek segítségével olyan programot dolgoztunk ki, mely a tanulók életkorát, érdeklődését, a világról való tudását helyezi előtérbe és olyan témakörök, szituációk, beszédszándékok köré csoportosul, melyben a tanuló értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok elvégzése közben fejlesztheti idegen nyelv tudását.

Mivel a nyelvoktatás nem határolható el a többi képességek fejlesztésétől, így a program célja az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése mellett az általános intellektuális valamint az inter- és az intraperszonális képességek, a személyiség, kreativitás fejlesztése. Fontosnak tartjuk az önbizalom növelését, a reális énkép kialakítását, melyek fejlesztése kiválóan beleillik az idegen nyelv oktatásába. Célunk, hogy a tanuló képes legyen magas szintű szövegértésre, szövegalkotásra, a saját véleményének adekvát megfogalmazására, prezentálására valamint a logikus gondolkodásra.

Fontosnak tartjuk ezen kívül, hogy a tanulókban megfelelő attitűd alakuljon ki a nyelvtanulással kapcsoltban illetve feladatunk az is, hogy erősítsük a tanulóban azt a törekvést, hogy a nyelvtanulást nem lehet egy bizonyos ponton abbahagyni, fontos a nyelvtudást egy életen át önállóan is fenntartani.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.