Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Az elsős beiskolázás módja

 

Iskolánk ideológiailag elkötelezett intézmény. Felvételnél előnyt élveznek azok, akik evangélikusok, akiknek a testvére intézményünkben tanul vagy szülője itt dolgozik.

Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

A beíratáskor be kell mutatni:

  • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot,
  • a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és személyazonosságát igazoló dokumentumot
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (Óvodai szakvélemény),
  • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozatot, adatlapot,  hittan (felekezet) választásáról szóló nyilatkozatot, szükség esetén meghatalmazást.
  • Ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői véleményt
  • a gyermek TAJ kártyáját

 

Beiratkozás napján az érkezési sorrend nem befolyásolja a felvételt és az osztályba sorolást!

 

 

A 2018/2019. tanévben induló képzéseinkről

  • angol irányultság
  • német nemzetiségi oktatás

 

 

Kedves Szülők!

 

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Intézményünkben felmenő rendszerben alakítjuk ki az általános iskolai képzést, elképzelésünk szerint évfolyamonként két osztályban, amit azonban lehetőségeink és a felénk irányuló igények módosíthatnak.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanító, tanár egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, a gyermek személyiségének komplex fejlesztése, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakozatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Ideológiailag elkötelezett iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek lelki fejlődésére is. Szorosan együttműködünk a helyi evangélikus, református és katolikus gyülekezetekkel.

Az osztályok irányultságát az alább felsoroltak közül az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki.

Angol nyelvi irányultságú osztály:

Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával. Az angol foglalkozások csoportbontásban, heti egy (igény szerint kettő) órában valósulnak meg.

Itt a természetismeret, rajz és technika (TET) tantárgyakat tömbösítve tanítjuk, az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és tevékenykedtetésre helyezzük a hangsúlyt.

 

Német nemzetiségi oktatás:

A német nyelvoktató nemzetiségi oktatásban célunk nemcsak a német nyelv magas szintű elsajátíttatása, hanem a településen élő nemzetiség szokásainak, hagyományainak a megőrzése, átörökítése.

A német nyelvet csoportbontásban, heti öt órában tanítjuk játékos formában. Emellett a német népismeret heti egy órában szintén színesen, játékos formában vezeti be a diákokat a német/sváb hagyományok, kultúra világába.

Egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. A tehetséggondozást órarendbe illesztve tanítóink végzik. A felzárkóztatást külső szakemberek segítségével valósítjuk meg, lehetőség szerint az intézményen belül iskolaidőben.

 

Az egész napos iskolában egyenletesen elosztott tanórákon vehetnek részt a gyerekek,a napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik az osztályt tanító tanítókkal.

Arra törekszünk, hogy a kisiskolások a házi feladatot itt készítsék el, s a felszerelést csak hétvégére vigyék haza.

Célunk, hogy tanuljanak meg fokozatosan tanulni.

Feladatunknak tartjuk, hogy segítsünk nekik a szabad idő hasznos eltöltésében, így énekkar munkájába kapcsolódhatnak be, furulyaoktatást szervezünk nekik és működik a Zöld Pont szakkörünk is.

A korosztályi jellemzőknek megfelelően tartjuk meg a néphagyományokat, a kulturális és a nemzeti ünnepekre való megemlékezéseket.

A gyermekeknek a szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy udvar, sportpályák és játszótér áll rendelkezésre.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.