Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Már csak egy hét az első félévből!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Idegen nyelvet tanulni nem könnyű feladat. A nyelv építőkövekből áll, melyek között ott van a nyelvtan és a szókincs mellett a világról való tudásunk, a rendszerlátásunk, a logikánk. A nyelvtanulás sokkal több, mint szódolgozatok és nyelvtani feladatok tömkelege.

Itt a gimnáziumban ezekből a kövekből igyekszünk először egy házikót, majd egy villát és végül palotát építeni. A 10. b osztály 2015-ben kezdte el ezt a sokszor nagyon nehéz, fárasztó, de többségében örömteli munkát a német nyelvvel.

A legtöbben teljesen a nulláról indultak, de kitartásuk és szorgalmuk az év végére meghozta a jutalmát, hiszen a nyelvtanulók elérték a KER szerinti B1-es szintet.  A munka azonban keményen folytatódott a következő évben is, melynek végén 5 tanuló sikeres B2-es szintű komplex nyelvvizsgát tudhatott magáénak. Az idei tanévben még 20 B2-es szintű vizsga született, ami azt jelenti, hogy a 10.B majdnem minden tagja teljesítette azt a feltételt, miszerint 2020-tól  az mehet továbbtanulni, aki rendelkezik B2-es szintű komplex nyelvvizsgával.

De a cél korántsem ez, haladunk tovább az építkezéssel, hiszen a felsőfokot célozzuk meg. Van még egy titkos álmunk is, az érettségiző 12. B-sek 53 nyelvvizsgával zárták gimnáziumi tanulmányaikat. Mi le akarjuk őket előzni! J

Kocsorné Kovács Bernadett osztályfőnök

Molnár Bettina vagyok, 10.B osztályos tanuló. Amikor elkezdtem ebben az iskolában tanulni még semmit sem tudtam németül, mert az általános iskolában angolt tanultam. Így nulladikban a kezdő csoportba kerültem. A csoportunk egyik német tanára Kocsorné Kovács Bernadett volt, aki az első órától kezdve csak németül beszélt hozzánk. Eleinte nagyon nehéz volt megérteni a dolgokat, de végül sikerült. Abban az évben szinte csak németóráink voltak, emiatt minden második héten témazárót és szódolgozatot írtunk, nem kevés anyagból. Tanév végére elértük a B1-es szintet. Május végén egy helyi vizsgát kellett tennünk, ami mindenkinek sikerült az osztályból. A következő év novemberében elhatároztam, hogy májusban megcsinálom a B2-es szintű ÖSD nyelvvizsgát. Rajtam kívül még 4 osztálytársam is így döntött, úgyhogy januárban elkezdtük a felkészülést. A Sprechent és a Schreibent csütörtökönként 9. órában gyakoroltuk Berni nénivel. A Hören és a Lesen hétvégére maradt. Kicsit nehezünkre esett a szombatunkat feláldozni, de végül megérte, mert mindnyájunknak sikerült. Ebben az évben sokat tudtunk segíteni azoknak, akik februárban vizsgáztak. Most már lassan elkezdjük a felkészülést tanárnővel az OKTV-re és a felsőfokú nyelvvizsgára. Szóval elég sok munka van mögöttem, és még több előttem. De számomra ez nem teher. Szerintem egy biztos nyelvtudással több lehetőségünk van a jövőben és könnyebb elérni céljainkat. Engem ez motivál.

idegennyelv

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.