Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Advent második hete! :)

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Erasmus + KA2 Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek program

Annak ellenére, hogy Mezőberény kisváros, valamilyen módon mindig sikerül bekapcsolódnia az európai vérkeringésbe. A gimnáziumnak köszönhetően ismernek minket Európa több országában, iskoláiban. Ennek az ismeretségnek köszönhetően az idei év februárjában egy németországi partneriskola egy olasz iskola mellett felkérte gimnáziumunkat is egy európai projekt részvételére.

A két éves projektben résztvevő három ország diákjainak az első feladata az olasz, angol és német nyelvismeret elmélyítése mellett az lesz, hogy feltérképezzék, mit is jelent számukra az otthonuk, hol vannak a gyökereik, hol kereshetik identitásukat, hol érzik biztonságban magukat. Mivel tanulóink életében a multimédiás eszközök mindennap jelen vannak, így a feladat az, hogy okos telefonjaik segítségével forgassanak filmet a fent említett témakörben. 

A három ország tanulói otthonukban végzik a munkát, majd novemberben és következő év áprilisában találkoznak, megmutatják egymásnak munkáikat, tapasztalatot cserélnek és megvitatják, hogy van-e közös európai gyökerük. Erről a témáról is film készül.

Ezek a feladatok arra világítanak rá, hogy milyen annak a társuknak az élete, aki elvesztette hazáját, elvesztette gyökereit, kénytelen elhagyni országát, esetlegesen családját. Így eljutunk odáig, hogy a menekült kérdésről beszélgessünk, lecsupaszítva mindenféle politikai, gazdasági kérdésektől, csak az embert lássuk.

A két év során gimnáziumunk 36 diákot mozgósít, akiknek feladatuk lesz az is, hogy a projektben szerezett tapasztalataikat társaik felé is közvetítsék, erősítsék a keresztény értékrendet.

Kocsorné Kovács Bernadett

erasmus1

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.