Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Szemeim az úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj Uram!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Erasmus + KA2 Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek program

Annak ellenére, hogy Mezőberény kisváros, valamilyen módon mindig sikerül bekapcsolódnia az európai vérkeringésbe. A gimnáziumnak köszönhetően ismernek minket Európa több országában, iskoláiban. Ennek az ismeretségnek köszönhetően az idei év februárjában egy németországi partneriskola egy olasz iskola mellett felkérte gimnáziumunkat is egy európai projekt részvételére.

A két éves projektben résztvevő három ország diákjainak az első feladata az olasz, angol és német nyelvismeret elmélyítése mellett az lesz, hogy feltérképezzék, mit is jelent számukra az otthonuk, hol vannak a gyökereik, hol kereshetik identitásukat, hol érzik biztonságban magukat. Mivel tanulóink életében a multimédiás eszközök mindennap jelen vannak, így a feladat az, hogy okos telefonjaik segítségével forgassanak filmet a fent említett témakörben. 

A három ország tanulói otthonukban végzik a munkát, majd novemberben és következő év áprilisában találkoznak, megmutatják egymásnak munkáikat, tapasztalatot cserélnek és megvitatják, hogy van-e közös európai gyökerük. Erről a témáról is film készül.

Ezek a feladatok arra világítanak rá, hogy milyen annak a társuknak az élete, aki elvesztette hazáját, elvesztette gyökereit, kénytelen elhagyni országát, esetlegesen családját. Így eljutunk odáig, hogy a menekült kérdésről beszélgessünk, lecsupaszítva mindenféle politikai, gazdasági kérdésektől, csak az embert lássuk.

A két év során gimnáziumunk 36 diákot mozgósít, akiknek feladatuk lesz az is, hogy a projektben szerezett tapasztalataikat társaik felé is közvetítsék, erősítsék a keresztény értékrendet.

Kocsorné Kovács Bernadett

erasmus1

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.