Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Szemeim az úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj Uram!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1. Központi írásbeli feladatlapok megtekintése: 2018. 01. 26. 8:00-16:00 a gimnázium könyvtárának olvasótermében.

2. A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9)-e, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (3) – (6) bekezdései alapján):

  • A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
  • A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
  • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
  • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.
  • Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Kedves Pályázó Diákunk!

Tájékoztatunk, hogy amennyiben beadtad pályázatodat a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumba, az Arany János Tehetséggondozó Programba, a pályázati kiírásnak megfelelően 2018. január 19-20-án kerül sor a kétnapos felvételire.

A felvételi részletei:

- 2018. 01. 19. (péntek 15.00) találkozás a programba jelentkezőkkel, pszichológiai teszt (részképességeket vizsgáló feladatlapok) .

- 2018 .01. 20. (szombat 10.00) általános központi írásbeli vizsgák magyar nyelvből és matematikából.

Kérünk, hogy 2018. január 19-én, pénteken 13:00-14:00 óra között jelenj meg a következő helyszínen: Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Mezőberény Petőfi u. 14.

Az első napon, pénteken 14.30-kor rövid tájékoztatást tartunk a programról, technikai tudnivalókról, majd pszichológiai mérésekre, játékos foglalkozásra, elbeszélgetésre kerül sor, ahol az Arany János Programban tanító tanárokkal is megismerkedhetsz. Vacsora után kötetlen beszélgetés és pihenés következik.

Szombaton a reggeli, a tisztálkodás és az összepakolás után a kollégiummal szembeni gimnáziumi épületben 10 órakor kezdődik a központi írásbeli: először magyar nyelvből (45 perc), majd 15 perces szünet után matematikából (45 perc). Ebéd után hazautazás (kb. 12:30).

A kollégiumban a péntek esti vacsorát, a szállást, valamint a szombati reggelit és ebédet ingyen biztosítjuk, csak a személyes dolgaidat kell magaddal hoznod.

A felvételi feladatlapokhoz tollra, ceruzára, körzőre és vonalzóra van szükséged.

Fontos !!! Hozd magaddal a 7. osztály év végi bizonyítványod és lehetőség szerint a 8. osztály félévi eredményét tartalmazó bizonyítványod fénymásolatát, melyet az osztályfőnököd hitelesített.

Amennyiben az iskolád még nem készült ezekkel a dokumentumokkal, 2018. január 30-ig adja postára.

A felvételi eredményeket, a kijavított feladatlapokat 2018. január 26-án 8.00-16.00-ig megtekintheted a gimnázium könyvtárának olvasótermében. A központi felvételi értékelőlapokat 2018. február 6-tól február 8-ig 8:00-15:00 óráig veheted át személyesen (szülő vagy tanuló) a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium titkárságán, (Cím: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15.), vagy a felvételin tett nyilatkozatod alapján postán elküldjük az általános iskolád címére február 8-ig.

Az AJTP-be történt felvételi eredményéről 2018. február 8-ig levélben tájékoztatunk.

Másfél hónapja gimis vagyok

Ez az iskola számomra nagyon jó választás volt.

Az nagyon pozitív, hogy például mi a (kisgimisek) minden iskolai programon részt vehetünk (kari vacsi, gólyahét stb.). Az is nagyon jó, hogy van nekünk egy ilyen biológia laborunk, amiben a kísérleti órák folynak. Pl. mikroszkópozunk és más sok kísérletet is csinálunk. Nagyon színesen folynak az órák, hogy nem is olyan nagyon komolyak, de azért mindent megtanulunk és nagyon jól haladunk. Az idegen nyelv is nagyon tetszik, mert érdekesek az órák és nagyon jó. Nagyon kedvesek a tanárok is.

Számomra ez a legjobb választás volt.    7. f osztály tanulója

OperaKaland

2017. szeptember 26-án lehetőségünk nyílt Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro házassága című operájának modernizált, 2.0-ás változatának a megtekintésére a budapesti Erkel Színházban. A szereplők korhű ruhák helyett hétköznapi ruhákban énekelték el szerepeiket, az opera történetét pedig a rendező a 18. századból napjainkba helyezte át, mellyel közelebb hozta a történetet és a műfajt is a diákokhoz.

A darab remek volt, a zene magával ragadó, amit könnyen be tudtunk fogadni, s ezzel magát az opera műfaját is megszerettük.  A lelkesedésünket csak tovább fokozta, hogy esélyünk lehetett megnyerni a   ” Legjobb közönség” díját, illetve abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a darab szereplőivé válhattunk, hacsak egy tánc erejéig is, ami felejthetetlen élmény volt számunkra.

Májusban ismét megyünk az OperaKaland következő előadására, amit már nagyon várunk. :)

Hajdu Adrien, Kecskeméti Fanni, Szilágyi Emma

 

20170926 140520

Gólyahét - 2017

2017. szeptember 18. és 22. között „került megrendezésre” a gólyahét. A belépő gimis évfolyam négy osztályát, valamint a hetedikeseket avatták fel a kilencedikesek 21-én. A fiú gólyáknak lány ruhába kellett öltözniük, a lányoknak pedig ellenkezőleg, fiúruhában kellett (volna) megjelenniük az iskolában. Minden osztálynak át kellett írni a Hupikék törpikék főcímdalát, valamint a kapott 3 perces zeneválogatásra koreográfiát kitalálni. Ha az idősebbektől azt hallották, hogy „PSG”, bárhol legyenek, és bármit is csináljanak guggolniuk kellett (volna). A leglelkesebben ezen a héten a hetedikesek csinálták a guggolásokat, míg a másik négy osztály tagjai néha elsumákolták a feladatot.

Csütörtökön délután került megrendezésre a gólyaavató/gólyabál, amit az iskola kollégiumában rendeztek meg, és ahová szinte az egész iskola benézett. A gólyák bemutatták a táncukat, majd elénekelték az átírt főcímdalt, amit a zsűri pontozott. Utána kisebb csapatokra bontották az osztályokat, akik különböző feladatokat oldottak meg. Volt egy totó, ami 13+1 kérdésből állt, melyben a tanárokkal és a sulival kapcsolatos kérdésekre kellett három válaszlehetőségből megtalálni a megfelelőt. Volt lufi borotválás, liszt fújás, ahol a tálból kellett kifújni a lisztet és 5 kekszet kivenni belőle, anélkül, hogy a kezét használná a játékos. A kolisok kedvenc játéka talán a zsíroskenyér árulás volt, ahol a gólyáknak egy kiló kenyeret kellett megkenniük zsírral, majd eladni. A feladat helyszíne eredetileg a szabadban lett volna, de a rossz idő miatt végül a kollégiumban lett megtartva az ottlakók nagy örömére. Viszont az esős idő ellenére is meg lett tartva a „nagy piros tárgy kereső” feladat. A feladat lényege, hogy a városban maximum 30 perc alatt kell találni egy piros tárgyat, majd elvinni a kollégiumba és bemutatni a zsűrinek. Az utolsó feladat egész nehéz volt, egy derékra erősített lógó ceruzát kellett egy üveg szájába belenyomni, úgy, hogy se kézzel, se lábbal nem lehet segíteni.

Az játékok után még esküt tettek a diákok és az osztályfőnökeik, és végül az eredményhirdetésen kiderült, hogy a 9/Nyek nyert az avatón.    

Ulrich Ágnes 9.A

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA SZEGEDEN

Iskolánkban immár több éves hagyomány, hogy diákokkal részt veszünk a Kutatók Éjszakája rendezvényen. Voltunk már Szarvason, többször Debrecenben, az utóbbi három évben így idén is Szegedre esett a választás. Az érdeklődő diákok kiválaszthatták azokat a programokat és színhelyeket ahová menni szerettek volna, egyénileg regisztráltak, a jelentkezéseket koordináltuk és a csoportokhoz kísérő tanárokat biztosítottunk (Bokorné Tóth Gabriella, Csákné Tóth Julianna, Farkas Éva, Szabó Katalin, Szilágyi István, Toldi Anikó). Az iskola ingyenes autóbuszos utazást tett lehetővé a résztvevőknek. Negyven diák (7E, 9A, 9B, 11D,11E,12D) és hat tanár utazott szeptember 29-én 15 órakor Szegedre.

Élményeiket röviden összefoglalták diákjaink.

Kép 2

2017 . Szeptember 29 - én Szegeden voltunk a Kutatók Éjszakáján. Én az SZTE Jogtudományi Karát látogattam meg. Itt egy mintatárgyalás zajlott, melyet az egyetem docensei egy doktorandusszal prezentáltak nekünk. A téma a csendháborítás volt. Elképesztően érdekesnek és persze szórakoztatónak találtam az előadást. Rengeteget tanultam az egy órás mintatárgyaláson.
A látottak és hallottak alapján még jobban felerősödött bennem a tudat, hogy jogot szeretnék tanulni. Ez a nekem való pálya, ahol remekelni szeretnék!

Győrfi Vivien 9/A

kép 3Szegeden az SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékén vettünk részt a Mit árul el nekünk őseink DNS szekvenciája c. előadáson. Az előadás bevezetett minket abba, hogy hogyan vizsgálják a halottak DNS-ét, valamint hogy honfoglaló magyarjaink milyen útvonalon juthattak el a Kárpát-medencébe. Ennek feltérképezésére nyújt segítséget a honfoglaló magyarok DNS szekvenciájának megállapítása és összeegyeztetése más népcsoportok szekvenciájával.
Másik előadásunk az Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézetében volt, melynek címe: Az alkohol igazságügyi szemmel. Az előadás során választ kaphattunk arra, hogy hogyan mutatják ki az alkoholt, nem csak a szonda segítségével, hanem biológiai mintákból is. Szó volt arról is, hogy a szeszes ital elfogyasztása milyen befolyásoltságot tud okozni, és ennek milyen jogi következményei lehetnek.

Pikó Zita 12/D és Csák Stefánia 11/D

Szeptember 29-én, Szegeden a Kutatók Éjszakáján lehetőségünk nyílt megtekinteni a Ki a legény a gáton? A vér agy gát és a daganatos sejtek párharca című előadást, melyet Dr. Wilhelm Imola kutató tartott a Biofizikai intézetben. 5 fős csapatunk bepillantást nyerhetett a kutatók munkájába, mindennapi tevékenységeikbe. Mikroszkóp alatt megvizsgálhattuk a daganatos elváltozásokat egér, ill. emberi sejtekben, ezek kialakulásáról és terjedéséről is bővebb információkat szerezhettünk.

Következő állomásunkon megtekintettük a Humán betegségek modellezése transzgenikus egereken című előadást a Biokémiai Intézetben. Ennek fő témája az Alzheimer-kór és annak élő egereken való kimutatása volt. Vizsgáltuk egy egér emlékezőkészségét. Az egér igen jól szerepelt, a kezdeti bizonytalanság ellenére sikerült bizonyságot tennie a kísérlet valódiságáról.

Harmadik állomásunk ismét a Biofizikai Intézetben volt. Téma: Az érintés ereje: agyi endotél sejtek az atomerő-mikroszkópban. kép 4Olyan képalkotási technikára képes mikroszkópot láthattunk, amely a sejtek felszínéről készít domborzati képeket egy tű segítségével. Utolsó állomásunk a Genetikai Intézetbe vezetett, ahol Dr. Kovács Gergőnek az Őssejtek: nem varázslat, tudomány című előadását tekinthettük meg. Az előadás az őssejt beültetés sarkalatos pontjait érintette. Az előadás végén kísérleti eszközök kipróbálására is volt lehetőségünk. Élményekben gazdag napot zárhattunk.

Reménykedve várjuk a következő évi részvételt.

Hegyesi Renáta és Koczka Barbara

2017. szeptember 29-én, Szegeden voltunk a Kutatók éjszakáján a biológia tagozatos hetedikesekkel. Mi a Gyógyszertudományi Karra látogattunk el és itt különböző programokkal vártak mindannyiónkat. Először egy előadásra ültünk be, ami a kísérleti patkányokról szólt, itt meg is nézhettük a kis fehér állatokat. Ezután gyógyteát is készíthettünk az egyik előadóteremben, ami mindenkinek nagyon tetszett. Ezek közben még csokikat is osztogattak, amiket megkóstolhattunk. Összességében nagyon jó élményekkel távoztunk innen, legközelebb is szívesen elmegyünk, ha lesz rá lehetőség!

Készítette: 11/E

2017. szeptember 29-én részt vettem a Kutatók Éjszakáján, Szegeden. Mivel a jövőben az orvosi karriert tűztem ki célul magamnak, így ennek megfelelően ezzel kapcsolatos előadásokat tekintettem meg.

A Biofizikai Kutatóintézetben voltak az előadások. Részt vettem egy véragygátról szóló bemutató órán, ahol a daganatos megbetegedésekről kaphattam némi információt. Valamint voltam egy őssejt kutató csoport előadásán is. Itt a programozható sejtekről hallottam. A felhasználásuk a jövő gyógyászatának az alapjai az előadó szerint. Felkeltette a figyelmem az „Emberi betegségek modellezése egereken” című bemutató is. Az itt kutató orvosok az Alzheimer-kórt tanulmányozzák, ezzel hozzájárulva eme betegség gyógyításához.

Az osztálytársaimmal voltam itt és rendkívül érdekesnek találom az elhangzottakat, látottakat.

Mészáros Attila 11/D

kép 62017.Szeptember 29-én a kutatók éjszakáján vettünk részt. Az esemény Szegeden volt a SZTE TTIK Szerves Kémia Tanszéken. Mielőtt elkezdeném az élménybeszámolót a fizikai és csillagászati előadásról, mesélni szeretnék kicsit Szegedről. Szerintem egy gyönyörű város, természetesen nem maradhatott el egy csoportos kép a Szeged felirattal.

Visszatérve az előadásokról a fizika előadás nagyon figyelemfelkeltő volt. Távcsövön keresztül rengeteg érdekes anyagot, formákat, színeket figyelhettünk meg és még a fizikai kísérleten is részt vehettünk. A csillagászati előadás is nagyon érdekes volt. Sok információt tudtunk meg a különféle bolygókról emelt szinten.

Sajnos a gyógyszerészeti részt nem láthattuk mivel az előadások csúszásban voltak. Én személy szerint nagyon élveztem, rengeteg érdekes dolgot láttam és tapasztaltam. Remélem jövőre is elmehetek.

Faragó Nikolett 9/A


A Kutatók Éjszakája felemelő élmény volt számunkra. Sok érdekességet láttunk és sok tapasztalatot gyűjtöttünk. A csillagászati karon való előadásra is ellátogattunk, ami sok újdonságot tárt a szemünk elé. Ezután megnéztük a folyosón lévő kémiai kísérleteket is.

Az “Alkohol igazságügyi szemmel” című előadásra sajnos nem tudtunk elmenni az előadások csúszása miatt, de jövőre is biztosan el fogunk menni.  10/B

kép 10

TEREMTÉS HETE A KOLLÉGIUMBAN

 

A Teremtés Hetének témája az idei évben az ökológiai megtérés volt. Ennek kapcsán a faliújságra összegyűjtöttünk néhány egyszerű

ötletet, amivel a diákok is hozzájárulhatnak a környezetünk megóvásához. Néhány példa:  

  • Kikapcsolom a tévét és a számítógépet egy napig, és helyette ismerkedek és beszélgetek.
  • Megszervezem a komposztálást a gyülekezetben, vagy otthon.
  • Helyi terméket vásárolok, helyi termékből készítek ételt.
  • Megkérdeztük a diákokat:„Te mit vállalsz környezetedért?”

Vállalásaikat a diákok egy kis színes matrica felragasztásával jelezhették. A kollégisták mellett a második osztályos tanulók is aktívan részt

vettek a matricázásban.

 

teremtés hete

12017.10.01-én került megrendezésre nyolcadik alkalommal az Intézményi Horgászverseny. Mely mára kinőtte magát és évek óta nem csak az intézmények versenyeznek egymással, de a támogatók is képviseltetik magukat csapatokkal. A verseny rendhagyó szabályokkal zajlik, ahol az ellenfelek beszélgetnek, viccelődnek és akár segíthetnek is egymásnak. Kellemes időben szép környezetben versengtek a 3+1 fős csapatok a Kovács Farmon. A verseny ideje alatt a szervező gondoskodott reggeli bundás kenyérről, forró teáról, kávéról, üdítőről, illetve délben háromfogásos ebéd várta a versenyzőket a verseny vége után az eredményhirdetésig. Intézményi szinten képviseltette magát a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium is, Barna Hajnalka, Barna István, Hidasi László és Kolozsi Tamás összeállítású 4 fős csapatával. Idén hetedik alkalommal sikerült ismét megnyerni az intézmények versenyét. Barna Hajnalka továbbá a legeredményesebb női versenyző, míg Barna István a legtöbb halat fogó és harmadik legeredményesebb úszós versenyző díjait is elhozták.

Iskolánkból az egyik támogatói csapatot erősítette az első osztályos Kis Bendegúz, aki a gyermek kategória első helyezett díját nyerte meg. Gratulálunk neki! Nagyon ügyes volt.

Gratulálunk az összes többi díjazottnak is!

Köszönet Lajkó Rolandnak a verseny szervezéséért, a szakácsoknak a finom ebédért és Kovács Jánosnak a helyszínért.

A gólyahét és az avató

 

Évről évre hagyománnyá vált a gólyahét és a gólyaavatás iskolánkban. Az eddigi tanévig csak a kilencedikeseknek kellett benne részt venni. De 2017-es tanévtől indult hetedik osztályosok is megtapasztalhatták, milyen is gólyának lenni. Szerény véleményem szerint jobb is, hogy most estünk túl rajta.

A gólyaavató hete azzal  kezdődött,  hogy a lányoknak fiúnak, a fiúknak meg lánynak kellett  öltözni. Véleményem szerint ez inkább a fiúkkal volt kitolás: szoknya, smink, hajdísz.

Négy napon keresztül így kellett mászkálni az iskolában. Ha a nagyok meg a tanárok azt mondták, hogy ,,PSG”, akkor le kellett guggolni. Amii nagyon vicces volt, mert jellemzően akkor mondták, mikor mentünk fel a lépcsőn.

Eljött a gólyaavató délutánja, amikor is a kollégiumba kellett menni nekünk, hetedikeseknek, csupa fehér ruhában. A beszéd után kiosztották a később sorra kerülő feladatokat teljesítő embereket, majd táncolni kellett. Először nekünk, a  ,,kisgólyáknak” el kellet táncolnunk az öt zeneszámra kitalált táncunkat, (ami szerintem nagyon jó lett), majd utánunk sorban a többi gólya. A táncok után a Hupikék Törpikék főcímdalát kellett átírva elénekelni (ami úgyszintén nagyon jó lett).

Ezek után különböző feladatokat kellett csinálni pl.: megkeresni a városban lévő legnagyobb piros dolgot, lufit borotválni, lisztben (szájjal) kekszet keresni, kesztyűből vizet inni.

Majd eljött az eskü mind a tanároknak, mind a gólyáknak. Ezután eredményhirdetés és utána lehetett haza menni vagy 9-ig maradni a buliban.

Összességében nagyon jól éreztük magunkat :)

Nehéz Zsóka

7.F

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.