Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Arany János Tehetséggondozó Program, öt évfolyamos gimnáziumi képzés:

Felvételi követelmény:

A programba jelentkezni kívánó tanulóknak pályázatot kell benyújtaniuk.

A dokumentumok és mellékleteik elérhetőek a kormányzati portálon az alábbi útvonalon: http://www.kormany.hu/hu/ Dokumentumok menüpontból az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

A kitöltött űrlapokat az általános iskola (vagy a tanuló) küldi tovább 2018. december 11-ig a gimnáziumba.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező kiválasztott intézménybe történik 2018. december 7-ig.

Felvételi:

2019.01. 18. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2019.01. 19. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák magyar nyelvből és matematikából az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

2019.01. 24. pótló felvételi vizsgák: az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Értékelés, rangsorolás: a programhoz tartozó középiskolák egységesen, az alábbi értékelési útmutató szerint értékelik és rangsorolják a programba felvételiző tanulókat.

Értékelési útmutató:

A számítás alapja

Elérhető maximális pontszám

Százalékos megoszlás

Tanulmányi eredmények: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika,

idegen nyelv. egy szabadon választott reál tantárgy

7. évfolyamév végi és a 8. évfolyam 1. félévi osztályzatának átlaga

25 pont

(tantárgyanként legfeljebb 5 pont, össze­sen legfeljebb 25 pont)

25%

Az általános tantervi képzésre jelentkezők számára központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatokkal megszervezett írásbeli vizsga:

magyar nyelv, matematika

50 pont (25-25 pont)

50%

Kognitív képességvizsgáló teszt

25 pont

25%

Összesen

100 pont

100%

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

Nyílt napok:

2018. október 11. 9.00

2018. november 17. 9.00

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.