Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Szemeim az úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj Uram!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

   A kollégium tagja lehet minden olyan tanuló, aki felvételt nyert a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium intézményébe, és magyarországi állandó bejelentett lakhellyel vagy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

   A tanuló kollégiumi tagsági jogviszonya egy tanévre szól, a felvétel elbírálásának kézhezvételétől kezdődik és a szorgalmi időszak végéig tart. Kivételt képeznek azok a kollégisták, akik gyermekvédelmi döntés alapján kerültek a kollégiumba, mert az ő kollégiumi tagságuk a gyermekvédelmi döntésben meghatározott ideig, vagy a tanulmányik végéig tart.

   Ezen túl figyelembe kell venni az Arany János programban résztvevő tanulókra vonatkozó eltéréseket. (AJTP esetében a tanulói jogviszony 5 év). Az AJTP diákjai számára a kollégium igénybevétele kötelező.  A programba való bekerülésre, illetve a felvételi eljárásra az adott tanévre vonatkozó tanév rendjéről szóló EMMI rendelet, illetve pályázati kiírás szabályai a

mérvadóak, az eljárás rendje intézményünk honlapján megtalálható.

   A kollégiumi elhelyezés iránti igényt külön kérelemben/Jelentkezési lapon kell benyújtani az igazgatónak. Azoknak, a tárgyévet megelőző tanévben kollégista tanulóknak, akik a következő tanévben is igényt tartanak a kollégiumi ellátásra, a tárgyévet megelőző tanév május 15-ig kell a jelentkezési lapot benyújtaniuk a kollégiumban.

   A 8. osztályos tanulók az iskolai felvételről szóló értesítéssel együtt kapják meg a kollégiumi Jelentkezési lapot, melyet kollégiumi elhelyezés iránti igény esetén postafordultával vissza kell küldeni az intézménybe.

   A tanév rendjében meghatározott középiskolai beiratkozásokon (általában június 24-28.) a kollégium képviselői részt vesznek. Ellenőrzik a jelentkező tanulók tényleges iskolai beiratkozását, illetve lehetőséget biztosítanak a további érdeklődők kollégiumi jelentkezésére.

   Kollégiumi felvétel a tanév bármely időszakában kérhető. A felvétel a kollégium szabad férőhelyeinek számától függ.

   A kollégiumba való felvételt 330 fő számára tudunk biztosítani.

   Túljelentkezés esetén a felvételről történő döntés, a kötelező felvétel esetein túl, a következő szempontok alapján történik:

1. Az állandó lakhely távolsága.

2. Azonos távolságra lakók között a tanulmányi eredmény dönt.

3. Iskolai tanulmányainak befejezéséhez szükséges a kollégiumi ellátás (11. vagy 12. évfolyamos diák)

4. Egyéni elbírálás igazolás alapján (rossz közlekedés, szociális rászorultság, gyermekvédelmi döntés stb… )

 

   A felvételi döntésről az igazgató határozat formájában értesíti a tanulót, kiskorú esetén a szülőt is.

   Amennyiben helyhiány miatt a tanuló várakozó listára kerül, szabad férőhely esetén a felvételről értesítést kap.

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.