Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,

de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.      (1Sámuel 16:7)

Egy jó hangulatú szombat délelőtt

SAM 2628

A két elsős osztály tanulói október 15-én - a szombat ellenére – vidám gyermekzsivajjal töltötték meg a mi kis iskolánk épületét. Erre a munkanapra néhány vendég közreműködésével egy könnyed, vidám délelőtti programot szerveztünk a gyerekeknek.

SAM 2629

Ez az alkalom lehetőséget teremtett arra, hogy az előkészítő, hathetes időszakot lezárjuk. Az eltelt másfél hónap szükséges volt egymás kölcsönös megismeréséhez és ahhoz, hogy a kicsiket bevezessük az iskolai élet titkaiba, kialakuljon a biztonságérzetük. A gyerekek otthonosan mozognak már az iskola épületeiben, megszokták a körülöttük lévő új személyeket, megismerkedtek a mindennapjaikhoz nélkülözhetetlen iskolai napirenddel, szabályokkal. A gyermeki kíváncsiságtól, tudásvágytól hajtva feladattudatuk megerősödött. A sokrétű, játékos fejlesztő feladatok előkészítették őket arra, hogy a betűk, számok izgalmas világába belépjenek. Természetesen ez az időszak nagyon tanulságos nekünk, tanító néniknek is. A gyermekek és képességeik megismerése, feltárása a további munkánk alapja.

SAM 2637

Visszakanyarodva a nap eseményeihez, a megérkezés után áhítattal kezdtük a napot. A fent idézett igét magyarázta Glóri néni a gyerekeknek. Párhuzamot vont Dávid isteni elhívása és a gyerekek „kiválasztottsága” között. A tízórai elfogyasztása után öt helyszínen kézműves foglalkozásba lehetett bekapcsolódni. A látogatóba érkezett óvó néniknél – teljesen aktuális napjainkban – színes, mókás kis esernyőt lehetett készíteni. Nem maradhatott el az őszi gyümölcsök megjelenítése sem. Ügyesen hurkolták a hurkapálcikák közé „Pók apó hálóját”. Evangélikus iskolához méltó módon mozaikkép formájában elkészült a Luther-rózsa is, ami azóta iskolánkat díszíti. Az ügyes kezek nyomán elkészült szép munkák szemet, lelket gyönyörködtettek. A nap egy jókedvű, lelkes énekléssel zárult. Gyermekdalok, keresztény dallamok csendültek fel. Szőcs Bogi édesapja gitárkísérettel színesítette a produkciót.

SAM 2653

Egy nagyon jó hangulatú, családias, meghitt légkörben eltöltött délelőttöt zárhattunk. Köszönjük vendégeinknek a megtisztelő jelenlétet és közreműködést. Hisszük minden jelenlévő lelki épülésére szolgált az alkalom.

SAM 2658

Tanító nénik

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.