Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Már csak egy hét az első félévből!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,

de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.      (1Sámuel 16:7)

Egy jó hangulatú szombat délelőtt

SAM 2628

A két elsős osztály tanulói október 15-én - a szombat ellenére – vidám gyermekzsivajjal töltötték meg a mi kis iskolánk épületét. Erre a munkanapra néhány vendég közreműködésével egy könnyed, vidám délelőtti programot szerveztünk a gyerekeknek.

SAM 2629

Ez az alkalom lehetőséget teremtett arra, hogy az előkészítő, hathetes időszakot lezárjuk. Az eltelt másfél hónap szükséges volt egymás kölcsönös megismeréséhez és ahhoz, hogy a kicsiket bevezessük az iskolai élet titkaiba, kialakuljon a biztonságérzetük. A gyerekek otthonosan mozognak már az iskola épületeiben, megszokták a körülöttük lévő új személyeket, megismerkedtek a mindennapjaikhoz nélkülözhetetlen iskolai napirenddel, szabályokkal. A gyermeki kíváncsiságtól, tudásvágytól hajtva feladattudatuk megerősödött. A sokrétű, játékos fejlesztő feladatok előkészítették őket arra, hogy a betűk, számok izgalmas világába belépjenek. Természetesen ez az időszak nagyon tanulságos nekünk, tanító néniknek is. A gyermekek és képességeik megismerése, feltárása a további munkánk alapja.

SAM 2637

Visszakanyarodva a nap eseményeihez, a megérkezés után áhítattal kezdtük a napot. A fent idézett igét magyarázta Glóri néni a gyerekeknek. Párhuzamot vont Dávid isteni elhívása és a gyerekek „kiválasztottsága” között. A tízórai elfogyasztása után öt helyszínen kézműves foglalkozásba lehetett bekapcsolódni. A látogatóba érkezett óvó néniknél – teljesen aktuális napjainkban – színes, mókás kis esernyőt lehetett készíteni. Nem maradhatott el az őszi gyümölcsök megjelenítése sem. Ügyesen hurkolták a hurkapálcikák közé „Pók apó hálóját”. Evangélikus iskolához méltó módon mozaikkép formájában elkészült a Luther-rózsa is, ami azóta iskolánkat díszíti. Az ügyes kezek nyomán elkészült szép munkák szemet, lelket gyönyörködtettek. A nap egy jókedvű, lelkes énekléssel zárult. Gyermekdalok, keresztény dallamok csendültek fel. Szőcs Bogi édesapja gitárkísérettel színesítette a produkciót.

SAM 2653

Egy nagyon jó hangulatú, családias, meghitt légkörben eltöltött délelőttöt zárhattunk. Köszönjük vendégeinknek a megtisztelő jelenlétet és közreműködést. Hisszük minden jelenlévő lelki épülésére szolgált az alkalom.

SAM 2658

Tanító nénik

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.