Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23.§-ának vonatkozó szakaszai alapján.

(1) Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

a) A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót a BEISKOLÁZÁS menüpont alatt találja.

b) a beiratkozásra meghatározott idő; a fenntartó által engedélyezett osztályok,csoportok száma

c) térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggõ értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje; éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

  • SZMSZ
  • A tanév helyi rendje (általános iskolai, gimnáziumi, AJTP-s és kollégiumi munkaterv)
  • AJTP munkaterv

     Ezeket a Dokumentumok: Iskolai dokumentumok -ban találja.

f) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai

g) a szervezeti és működési szabályzat; a házirend; a pedagógiai program

  • SZMSZ
  • Házirend
  • Pedagógiai program

     Ezeket a Dokumentumok: Iskolai dokumentumok -ban találja.

(3) Iskolai (általános iskolai és gimnáziumi ) közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) az országos mérés-értékelés eredményei

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

e) érettségi vizsgák átlageredményei

f) a tanórán kivüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei; a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A helyi tantervek tartalmazzák a középszintű érettségi vizsgák követelményeit, az osztályozó vizsgák ezekhez igazodnak.

  • Az egyes tárgyak tantervei
  • A tanév helyi rendje

Ezeket a Dokumentumok: Iskolai dokumentumok-ban találja.  

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

(4) Kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a szabadidős foglalkozások köre

c) externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

  • nincs ilyen lehetőség

d) a kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.