Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Szemeim az úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj Uram!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23.§-ának vonatkozó szakaszai alapján.

(1) Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

a) A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót a BEISKOLÁZÁS menüpont alatt találja.

b) a beiratkozásra meghatározott idő; a fenntartó által engedélyezett osztályok,csoportok száma

c) térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggõ értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje; éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

  • SZMSZ
  • A tanév helyi rendje (általános iskolai, gimnáziumi, AJTP-s és kollégiumi munkaterv)
  • AJTP munkaterv

     Ezeket a Dokumentumok: Iskolai dokumentumok -ban találja.

f) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai

g) a szervezeti és működési szabályzat; a házirend; a pedagógiai program

  • SZMSZ
  • Házirend
  • Pedagógiai program

     Ezeket a Dokumentumok: Iskolai dokumentumok -ban találja.

(3) Iskolai (általános iskolai és gimnáziumi ) közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) az országos mérés-értékelés eredményei

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

e) érettségi vizsgák átlageredményei

f) a tanórán kivüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei; a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A helyi tantervek tartalmazzák a középszintű érettségi vizsgák követelményeit, az osztályozó vizsgák ezekhez igazodnak.

  • Az egyes tárgyak tantervei
  • A tanév helyi rendje

Ezeket a Dokumentumok: Iskolai dokumentumok-ban találja.  

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

(4) Kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a szabadidős foglalkozások köre

c) externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

  • nincs ilyen lehetőség

d) a kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.