Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
„Amit tehát Isten egybekötött ember el ne válassza”

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 7–12. évfolyamon


(Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanterveket IDE kattintva tudja megtekintheti.)

Óraterv a kerettantervekhez 712. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4
I. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3
II. idegen nyelv 3 3 3 3
Matematika 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 4/5
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 3 3
Biológia – egészségtan 2/2 1/2 0/2 2/3 2/3 2/3
Fizika 2 1 2 2 2
Kémia 1 2 2 2
Földrajz 1 2 2 2
Ének-zene 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
1
Művészetek** 2 2
Informatika 1 1 1 1
Technika, életvitel
és gyakorlat
1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1
Szabadon tervezhető
órakeret
3 3 4 4 6 8
Rendelkezésre álló
órakeret
31 31 35 36 35 35
Hittan (kötelező
óraszámon felül)
2 2 2 2 2 2

A matematika és biológia tantárgyaknál szereplő számok a „sima” és emelt számokat mutatják. Bővebben lásd a helyi tanterveket.

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete.

 

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.