Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Február 14-én itt a FARSANG! Téma: 70-es, 80-as évek!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 7–12. évfolyamon


(Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanterveket IDE kattintva tudja megtekintheti.)

Óraterv a kerettantervekhez 712. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4
I. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3
II. idegen nyelv 3 3 3 3
Matematika 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 4/5
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 3 3
Biológia – egészségtan 2/2 1/2 0/2 2/3 2/3 2/3
Fizika 2 1 2 2 2
Kémia 1 2 2 2
Földrajz 1 2 2 2
Ének-zene 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
1
Művészetek** 2 2
Informatika 1 1 1 1
Technika, életvitel
és gyakorlat
1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1
Szabadon tervezhető
órakeret
3 3 4 4 6 8
Rendelkezésre álló
órakeret
31 31 35 36 35 35
Hittan (kötelező
óraszámon felül)
2 2 2 2 2 2

A matematika és biológia tantárgyaknál szereplő számok a „sima” és emelt számokat mutatják. Bővebben lásd a helyi tanterveket.

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete.

 

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.