Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Beszámoló
a mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány munkájáról
2009-2010-es tanév

Az alapítvány tanévi tevékenysége szeptemberben kezdődött.

Személyi feltételek:

A kuratórium tanév elején új diák-önkormányzati tagokkal alakult meg: Andor Anna 10. d, Sódar Éva 10. b és Valki Irén 13. d osztályos tanulókkal.

Tevékenységek:

Szeptember végén és október elején volt az első két megbeszélésünk.
Szeptemberben a lingeni csereútra utazott diákok támogatási kérelmét bíráltuk el: összesen 45.000 Ft-ot ítéltünk oda 6 diáknak.

Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy a pályázati űrlap hamarosan korrigálásra kerül, hiszen az eddigi beadványok alapján igen nehéz eldönteni a kuratórium tagjainak, hogy ki érdemli meg igazán a támogatást. Kérem az osztályfőnököket és a szaktanárokat, hogy a jövőben csak alapos indokkal támogassák diákjaik pályázati kérelmét, hiszen mi, a kuratórium tagjai nem ismerünk minden kérelmező diákot személyesen és elsősorban a leírt információkra támaszkodhatunk.


Október 6-án  a 2007. évi adó 1%-ából befolyt pénzösszeg fennmaradó részének elköltéséről döntöttünk.
A befolyt 528.403 Ft - diákok külföldi tanulmányútjainak támogatására fordítottuk (246.378 Ft), tanulmányi versenyek nevezési díjára (9.000 Ft), diákok jutalmazására (22.470 Ft) és működési költségre (133.355 Ft):
A kuratórium döntése értelmében a maradék pénzösszeget (117.200 Ft ) a 12. és 13. évfolyam színházlátogatására költöttük el. A Békés Megyei Jókai Színház 2 előadására (november 16., november 17.) összesen 120 diák jegyét vásároltuk meg. A bemutatott darab  Madách: Az ember tragédiája c. műve. (Az említett mű kötelező olvasmány, gyakran érettségi tétel témája is. A fennmaradó összegből az Edith és Marlene c. darabra váltottunk 17 db jegyet.
A pénzösszeg elköltését október 31-ig megjelentettük a Békés Megyei Hírlapban.


Január elején a 2009. évi nyertes NCA pályázatunknak megfelelően német nyelvvizsgára jelentkező diákoknak ítéltünk meg támogatást. Összesen  33 diák nyújtott be kérelmet, közülük 20 diák kapott 10-10.000 Ft, összesen 200.000 Ft támogatást a februári ÖSD nyelvvizsga díjának kifizetéséhez.
A pályázat értelmében azoknak a tanulóknak a kérelmét támogattuk, akik hátrányos helyzetűek, akiknek a családja csak egy jövedelemből él, vagy valamilyen betegség nehezíti a megélhetésüket, akik nagycsaládosak.
A támogatott tanulók a pénzt felvették és az önrésszel kiegészítve a teljes nyelvvizsgadíjat befizették az alapítvány számlájára.
Az eltelt időszakban összesen 4 alkalommal volt nyelvvizsgáztatás.


Február folyamán levélben kerestük meg az iskola tanulóinak szüleit, melyben arra kértük őket, hogy  személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
segítsék oktató- és nevelőmunkánkat: diákjaink sport-, kulturális és nyelvtanulási programjait.


Márciusban a kuratórium jelen lévő tagjai egyhangúan elfogadták az alapítvány 2009. évéről szóló közhasznúsági jelentését.
A Békés Megyei Tudásház által Orosházán megrendezett német nyelvi versenyre 3 diák nevezési díját átvállalta az alapítvány. Ezen a versenyen évek óta eredményesen szerepelnek diákjaink. A nevezési díj 3000 Ft/fő, összesen 9.000 Ft.


A NCA által kiírt 2010. évi pályázatot-beadási határideje 2010. 03. 22.- elkészítettük. A pályázat keretében működési költségeinkhez kértünk támogatást-postaköltség, könyvelői díj-, egy hordozható személyi számítógép vásárlásához, jutalomkönyvek vásárlásához és egy külföldi tanulmányút utazási költségéhez.  A kuratórium elnöke az NCA által kiírt 2010. évi pályázatot beadta, a pályázatot azóta formailag elfogadták.


Áprilisban a  2010. évi padenborni úttal kapcsolatban 4 tanuló kérelmét támogattuk.
Az iskola tanulói számára Kristóf Viktória tanárnő színházlátogatást szervezett Budapestre, ahol Az öreg hölgy látogatása c. Dürrenmatt-darabot nézték meg május 27-én. A kirándulás utazási költségét átvállalta az alapítvány, így a résztvevő diákoknak és tanároknak csak a színházjegyet kellett fizetni. A mű kötelező olvasmány, érettségi tétel anyaga is. A kért összeget  a teljesítés után átutaltuk a szolgáltatónak. A kuratórium azt a döntést hozta, hogy a jövőbe évente 1 alkalommal támogat hasonló nagyságrendű kéréseket.
A kuratórium tagjai támogatták Szilágyi Tibor igazgató felvetését, hogy felvállalja-e az alapítvány az idei tanévben a 13. évfolyamos diákok között odaítélhető Petőfi-és Arany-díjakkal járó pénzösszeg felének finanszírozását. Megállapodtak abban, hogy ez az összeg nettó 10.000 Ft legyen díjanként. 


Május végén az alapítvány kuratóriumát Toldi Anikó (12. b) azzal a kéréssel kereste meg, hogy támogassuk németországi tanulmányi útját.2010. aug. 5-21-ig a Deutsche Schülerakademie Hettenben megrendezésre kerülő multinacionális kurzusán vesz részt,a program költsége 100 euró, illetve az utazás költsége is 100 euró (összesen kb. 55.000 Ft). A tanuló szociális helyzetével indokolta kérelmét. A mellékelt igazolásokat is mellékelte. A támogatást megítéltük, mely még aznap kifizetésre kerül.

Júniusban beadtuk a 2009. évi NCA pályázat elszámolását.
A  lingeni cserekapcsolatok támogatására a  Mezőberényi Önkormányzat Képviselő-testületétől az alapítványunkon keresztül pályázott Takács Tibor kolléga. 60. 000 Ft támogatást kapott, mely most, júniusban elszámolásra került.

Pénzügy:

Az alapítvány pénzügyi elszámolását ebben a tanévben is Fehér Lászlóné könyvelő végzi.
Az alapítvány nyitó egyenlege szept. 2-án 803.888 Ft volt. Nagyobb összegű befizetés történt: 50.000 Ft Magura István, 150.000 Ft-tal támogatta a város önkormányzata a spaichingeni utat, megkaptuk a 2008. évi adó 1%-ából felajánlott összeget, 517.241 Ft-ot, melyet tartalékba helyeztünk 1 évre, illetve az NCA is átutalta a pályázaton nyert 200.000 Ft-ot. Az alapítvány folyószámláján január végén 1.153.508 Ft volt, jelenleg 804.640 Ft van. Ezenkívül 1.000.000 Ft bankbetétben lekötött.


In memoriam…

A tanév során nagy veszteség érte az alapítványt, hiszen  Erdélyi Mihályné, az alapítvány egyik alapító tagja, aki társadalmi munkában a kezdetektől igen lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel végezte az adminisztratív és tartalmi munka nagy részét, súlyos betegség miatt elhalálozott. Az ő tevékenysége, lelkesedése, hozzáértése nagy veszteség.

Mezőberény, 2010. június 20.
Egeresiné Vas Ildikó
a kuratórium elnöke

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.