Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR. Zsoltár 111,4

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Beszámoló
a mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány munkájáról
2009-2010-es tanév

Az alapítvány tanévi tevékenysége szeptemberben kezdődött.

Személyi feltételek:

A kuratórium tanév elején új diák-önkormányzati tagokkal alakult meg: Andor Anna 10. d, Sódar Éva 10. b és Valki Irén 13. d osztályos tanulókkal.

Tevékenységek:

Szeptember végén és október elején volt az első két megbeszélésünk.
Szeptemberben a lingeni csereútra utazott diákok támogatási kérelmét bíráltuk el: összesen 45.000 Ft-ot ítéltünk oda 6 diáknak.

Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy a pályázati űrlap hamarosan korrigálásra kerül, hiszen az eddigi beadványok alapján igen nehéz eldönteni a kuratórium tagjainak, hogy ki érdemli meg igazán a támogatást. Kérem az osztályfőnököket és a szaktanárokat, hogy a jövőben csak alapos indokkal támogassák diákjaik pályázati kérelmét, hiszen mi, a kuratórium tagjai nem ismerünk minden kérelmező diákot személyesen és elsősorban a leírt információkra támaszkodhatunk.


Október 6-án  a 2007. évi adó 1%-ából befolyt pénzösszeg fennmaradó részének elköltéséről döntöttünk.
A befolyt 528.403 Ft - diákok külföldi tanulmányútjainak támogatására fordítottuk (246.378 Ft), tanulmányi versenyek nevezési díjára (9.000 Ft), diákok jutalmazására (22.470 Ft) és működési költségre (133.355 Ft):
A kuratórium döntése értelmében a maradék pénzösszeget (117.200 Ft ) a 12. és 13. évfolyam színházlátogatására költöttük el. A Békés Megyei Jókai Színház 2 előadására (november 16., november 17.) összesen 120 diák jegyét vásároltuk meg. A bemutatott darab  Madách: Az ember tragédiája c. műve. (Az említett mű kötelező olvasmány, gyakran érettségi tétel témája is. A fennmaradó összegből az Edith és Marlene c. darabra váltottunk 17 db jegyet.
A pénzösszeg elköltését október 31-ig megjelentettük a Békés Megyei Hírlapban.


Január elején a 2009. évi nyertes NCA pályázatunknak megfelelően német nyelvvizsgára jelentkező diákoknak ítéltünk meg támogatást. Összesen  33 diák nyújtott be kérelmet, közülük 20 diák kapott 10-10.000 Ft, összesen 200.000 Ft támogatást a februári ÖSD nyelvvizsga díjának kifizetéséhez.
A pályázat értelmében azoknak a tanulóknak a kérelmét támogattuk, akik hátrányos helyzetűek, akiknek a családja csak egy jövedelemből él, vagy valamilyen betegség nehezíti a megélhetésüket, akik nagycsaládosak.
A támogatott tanulók a pénzt felvették és az önrésszel kiegészítve a teljes nyelvvizsgadíjat befizették az alapítvány számlájára.
Az eltelt időszakban összesen 4 alkalommal volt nyelvvizsgáztatás.


Február folyamán levélben kerestük meg az iskola tanulóinak szüleit, melyben arra kértük őket, hogy  személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
segítsék oktató- és nevelőmunkánkat: diákjaink sport-, kulturális és nyelvtanulási programjait.


Márciusban a kuratórium jelen lévő tagjai egyhangúan elfogadták az alapítvány 2009. évéről szóló közhasznúsági jelentését.
A Békés Megyei Tudásház által Orosházán megrendezett német nyelvi versenyre 3 diák nevezési díját átvállalta az alapítvány. Ezen a versenyen évek óta eredményesen szerepelnek diákjaink. A nevezési díj 3000 Ft/fő, összesen 9.000 Ft.


A NCA által kiírt 2010. évi pályázatot-beadási határideje 2010. 03. 22.- elkészítettük. A pályázat keretében működési költségeinkhez kértünk támogatást-postaköltség, könyvelői díj-, egy hordozható személyi számítógép vásárlásához, jutalomkönyvek vásárlásához és egy külföldi tanulmányút utazási költségéhez.  A kuratórium elnöke az NCA által kiírt 2010. évi pályázatot beadta, a pályázatot azóta formailag elfogadták.


Áprilisban a  2010. évi padenborni úttal kapcsolatban 4 tanuló kérelmét támogattuk.
Az iskola tanulói számára Kristóf Viktória tanárnő színházlátogatást szervezett Budapestre, ahol Az öreg hölgy látogatása c. Dürrenmatt-darabot nézték meg május 27-én. A kirándulás utazási költségét átvállalta az alapítvány, így a résztvevő diákoknak és tanároknak csak a színházjegyet kellett fizetni. A mű kötelező olvasmány, érettségi tétel anyaga is. A kért összeget  a teljesítés után átutaltuk a szolgáltatónak. A kuratórium azt a döntést hozta, hogy a jövőbe évente 1 alkalommal támogat hasonló nagyságrendű kéréseket.
A kuratórium tagjai támogatták Szilágyi Tibor igazgató felvetését, hogy felvállalja-e az alapítvány az idei tanévben a 13. évfolyamos diákok között odaítélhető Petőfi-és Arany-díjakkal járó pénzösszeg felének finanszírozását. Megállapodtak abban, hogy ez az összeg nettó 10.000 Ft legyen díjanként. 


Május végén az alapítvány kuratóriumát Toldi Anikó (12. b) azzal a kéréssel kereste meg, hogy támogassuk németországi tanulmányi útját.2010. aug. 5-21-ig a Deutsche Schülerakademie Hettenben megrendezésre kerülő multinacionális kurzusán vesz részt,a program költsége 100 euró, illetve az utazás költsége is 100 euró (összesen kb. 55.000 Ft). A tanuló szociális helyzetével indokolta kérelmét. A mellékelt igazolásokat is mellékelte. A támogatást megítéltük, mely még aznap kifizetésre kerül.

Júniusban beadtuk a 2009. évi NCA pályázat elszámolását.
A  lingeni cserekapcsolatok támogatására a  Mezőberényi Önkormányzat Képviselő-testületétől az alapítványunkon keresztül pályázott Takács Tibor kolléga. 60. 000 Ft támogatást kapott, mely most, júniusban elszámolásra került.

Pénzügy:

Az alapítvány pénzügyi elszámolását ebben a tanévben is Fehér Lászlóné könyvelő végzi.
Az alapítvány nyitó egyenlege szept. 2-án 803.888 Ft volt. Nagyobb összegű befizetés történt: 50.000 Ft Magura István, 150.000 Ft-tal támogatta a város önkormányzata a spaichingeni utat, megkaptuk a 2008. évi adó 1%-ából felajánlott összeget, 517.241 Ft-ot, melyet tartalékba helyeztünk 1 évre, illetve az NCA is átutalta a pályázaton nyert 200.000 Ft-ot. Az alapítvány folyószámláján január végén 1.153.508 Ft volt, jelenleg 804.640 Ft van. Ezenkívül 1.000.000 Ft bankbetétben lekötött.


In memoriam…

A tanév során nagy veszteség érte az alapítványt, hiszen  Erdélyi Mihályné, az alapítvány egyik alapító tagja, aki társadalmi munkában a kezdetektől igen lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel végezte az adminisztratív és tartalmi munka nagy részét, súlyos betegség miatt elhalálozott. Az ő tevékenysége, lelkesedése, hozzáértése nagy veszteség.

Mezőberény, 2010. június 20.
Egeresiné Vas Ildikó
a kuratórium elnöke

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.