Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Év végi beszámoló a Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány munkájáról
2010-2011-es tanév

Ebben a tanévben az alapítvány kuratóriumának tagjai : Egeresiné Vas Ildikó, a kuratórium elnöke, Szilágyi Tibor, a gimnázium igazgatója, Zuberecz Zoltán, a szülői szervezet részéről, és az iskolai DÖK vezetői: Andor Anna 11. d, Sódar Éva 11. b és Czinanó Tibor 10.c.

A tanév során hat alkalommal tartottunk megbeszélést.


Szeptember
Az APEH értesítette Alapítványunkat, hogy a 2009. évi adó 1%-ából 505.000 Ft felajánlás érkezett. Köszönjük a támogatást!


A 2010. évi lingeni úttal kapcsolatban 3 támogatási kérelmet kaptunk, a tanulók kérelmét szociális helyzetük miatt és jó, ill. kitűnő tanulmányi eredményük, közösségi munkájuk miatt támogattuk (15.000-15.000 Ft).


A humán-esztétikai munkaközösség azzal a kéréssel fordult az Alapítványhoz, hogy a 10. osztályban e tanévtől beindult drámatagozatra járó diákok számára az Alapítvány vállalja át a Beavató színházi bérlet költségeit. A bérletet a Békés Megyei Jókai Színház hirdette meg a 2010-11-es évadra, s a színházi életet, a színházi munkát népszerűsíti. A színházi tapasztalatok a tanórákon feldolgozásra kerülnek. A tagozatra járó 8 diák és a szaktanár bérletének költségeit átvállaltuk. Ezen kívül 11 bérletet vásároltunk, melyeket a szaktanárok jutalomként ítéltek oda a  magyarból kiemelkedő tanulmányi eredményű diákoknak. Ez összesen 20 bérlet, melynek költsége : 50.000 Ft.


Október
Az iskola tanulói számára a humán-esztétikai munkaközösség szavaló versenyt szervezett, s a szervező tanár, Darvasné Dorner Cecília könyvjutalom megvásárlásában kérte az alapítvány segítségét. Az Alapítvány támogatta a kérést. (13.000 Ft).


November
A 2010. évi gronaui úttal kapcsolatos támogatási kérelmet bíráltuk el. Alapítványunk 1 pályázatot kapott: Mundrucz Szilvia Ildikó 10.b osztályos tanulótól. A korábbi években még nem kért támogatást Alapítványunktól. A tanuló kérelmét szociális helyzete és jó tanulmányi eredménye miatt támogattuk (15.000 Ft).


December
A 2010. évi lingeni úttal kapcsolatban Sóvári Vivien jelenleg 11. b osztályos tanuló még 2010. márc. 27-én kérelmet adott be erre az útra, melyet akkor félretettünk, s most ősszel sajnos nem vettük elő, így ő kimaradt a lingeni támogatottak közül. Sóvári Vivien újra megkereste alapítványunkat, s ezért a kuratórium visszatért erre az ügyre, s kérelmét szociális helyzete, jeles tanulmányi eredménye, közösségi munkája miatt támogattuk (15.000 Ft).


Február
A kuratórium jelen lévő tagjai elfogadták az alapítvány 2010. évéről szóló közhasznúsági jelentését.
Az NCA DA által kiírt 2011. évi pályázat keretében működési költségeinkhez kérünk támogatást: bankköltség, postaköltség, könyvelői díj, pen drive, papírvágó, irodatechnikai eszközök, illetve a Petőfi Sándor Gimnázium diákjainak jutalmazásához szeretnénk hozzájárulni. A pályázat elbírálásáról még nem kaptunk értesítést.
A humán-esztétikai munkaközösség kérésére támogattuk a Szép magyar beszéd verseny és a helyesírási verseny iskolai fordulójának jutalmazását 15.000 Ft-tal, Szatmári Gábor 11.a osztályos tanuló Savaria történelmi verseny nevezési díját 4000 Ft-tal.
Az iskolai DÖK a diákönkormányzati munkában aktív szerepet vállaló diákok munkájának elismeréséül egy díjat alapított, a díj ( emlékplakett + könyvutalvány) költségeit felvállaltuk. A 10 db emlékplakett költsége 20. 000 Ft, rhhez jutalmazott diákonként 5.000 Ft könyvvásárlási utalványt ítéltünk meg. A DÖK az idei tanévben 1 végzős diákot jutalmazott.

Április
A 2010-es NCA pályázatunkon nyert pénzt a pályázatnak megfelelően egy lengyelországi tanulmányi kirándulás utazási költségeire fordítottuk, a tanulmányi út Komódi Andrea kolléganőnk szervesésében valósult meg.
A 2011. évi spaichingeni úttal kapcsolatban 8 támogatási kérelmet kaptunk a 9.b és 9.c osztályokból, mindannyian kaptak támogatást, szociális és tanulmányi helyzetüktől függően 15. 000, 10. 000, 7.500 Ft-ot, összesen 92.500 Ft-ot.
A Gimnázium vezetőségének kérésére támogattuk 2 pedagógus kolléga ÖSD nyelvvizsgáztatási díját, mely 2x 25 euro.
Az alapítvány az idei tanévben a 13. évfolyamos diákok között odaítélhető Petőfi-díjakkal járó pénzjutalom felét is átvállalta (7.500 Ft).

Az alapítvány folyószámláján jelenleg  775.000Ft van, ezenkívül 1.000.000 Ft bankbetétben lekötve.

Mezőberény, 2011. június 24.
Egeresiné Vas Ildikó
a kuratórium elnöke

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.