Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Már csak egy hét az első félévből!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Év végi beszámoló a Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány munkájáról
2010-2011-es tanév

Ebben a tanévben az alapítvány kuratóriumának tagjai : Egeresiné Vas Ildikó, a kuratórium elnöke, Szilágyi Tibor, a gimnázium igazgatója, Zuberecz Zoltán, a szülői szervezet részéről, és az iskolai DÖK vezetői: Andor Anna 11. d, Sódar Éva 11. b és Czinanó Tibor 10.c.

A tanév során hat alkalommal tartottunk megbeszélést.


Szeptember
Az APEH értesítette Alapítványunkat, hogy a 2009. évi adó 1%-ából 505.000 Ft felajánlás érkezett. Köszönjük a támogatást!


A 2010. évi lingeni úttal kapcsolatban 3 támogatási kérelmet kaptunk, a tanulók kérelmét szociális helyzetük miatt és jó, ill. kitűnő tanulmányi eredményük, közösségi munkájuk miatt támogattuk (15.000-15.000 Ft).


A humán-esztétikai munkaközösség azzal a kéréssel fordult az Alapítványhoz, hogy a 10. osztályban e tanévtől beindult drámatagozatra járó diákok számára az Alapítvány vállalja át a Beavató színházi bérlet költségeit. A bérletet a Békés Megyei Jókai Színház hirdette meg a 2010-11-es évadra, s a színházi életet, a színházi munkát népszerűsíti. A színházi tapasztalatok a tanórákon feldolgozásra kerülnek. A tagozatra járó 8 diák és a szaktanár bérletének költségeit átvállaltuk. Ezen kívül 11 bérletet vásároltunk, melyeket a szaktanárok jutalomként ítéltek oda a  magyarból kiemelkedő tanulmányi eredményű diákoknak. Ez összesen 20 bérlet, melynek költsége : 50.000 Ft.


Október
Az iskola tanulói számára a humán-esztétikai munkaközösség szavaló versenyt szervezett, s a szervező tanár, Darvasné Dorner Cecília könyvjutalom megvásárlásában kérte az alapítvány segítségét. Az Alapítvány támogatta a kérést. (13.000 Ft).


November
A 2010. évi gronaui úttal kapcsolatos támogatási kérelmet bíráltuk el. Alapítványunk 1 pályázatot kapott: Mundrucz Szilvia Ildikó 10.b osztályos tanulótól. A korábbi években még nem kért támogatást Alapítványunktól. A tanuló kérelmét szociális helyzete és jó tanulmányi eredménye miatt támogattuk (15.000 Ft).


December
A 2010. évi lingeni úttal kapcsolatban Sóvári Vivien jelenleg 11. b osztályos tanuló még 2010. márc. 27-én kérelmet adott be erre az útra, melyet akkor félretettünk, s most ősszel sajnos nem vettük elő, így ő kimaradt a lingeni támogatottak közül. Sóvári Vivien újra megkereste alapítványunkat, s ezért a kuratórium visszatért erre az ügyre, s kérelmét szociális helyzete, jeles tanulmányi eredménye, közösségi munkája miatt támogattuk (15.000 Ft).


Február
A kuratórium jelen lévő tagjai elfogadták az alapítvány 2010. évéről szóló közhasznúsági jelentését.
Az NCA DA által kiírt 2011. évi pályázat keretében működési költségeinkhez kérünk támogatást: bankköltség, postaköltség, könyvelői díj, pen drive, papírvágó, irodatechnikai eszközök, illetve a Petőfi Sándor Gimnázium diákjainak jutalmazásához szeretnénk hozzájárulni. A pályázat elbírálásáról még nem kaptunk értesítést.
A humán-esztétikai munkaközösség kérésére támogattuk a Szép magyar beszéd verseny és a helyesírási verseny iskolai fordulójának jutalmazását 15.000 Ft-tal, Szatmári Gábor 11.a osztályos tanuló Savaria történelmi verseny nevezési díját 4000 Ft-tal.
Az iskolai DÖK a diákönkormányzati munkában aktív szerepet vállaló diákok munkájának elismeréséül egy díjat alapított, a díj ( emlékplakett + könyvutalvány) költségeit felvállaltuk. A 10 db emlékplakett költsége 20. 000 Ft, rhhez jutalmazott diákonként 5.000 Ft könyvvásárlási utalványt ítéltünk meg. A DÖK az idei tanévben 1 végzős diákot jutalmazott.

Április
A 2010-es NCA pályázatunkon nyert pénzt a pályázatnak megfelelően egy lengyelországi tanulmányi kirándulás utazási költségeire fordítottuk, a tanulmányi út Komódi Andrea kolléganőnk szervesésében valósult meg.
A 2011. évi spaichingeni úttal kapcsolatban 8 támogatási kérelmet kaptunk a 9.b és 9.c osztályokból, mindannyian kaptak támogatást, szociális és tanulmányi helyzetüktől függően 15. 000, 10. 000, 7.500 Ft-ot, összesen 92.500 Ft-ot.
A Gimnázium vezetőségének kérésére támogattuk 2 pedagógus kolléga ÖSD nyelvvizsgáztatási díját, mely 2x 25 euro.
Az alapítvány az idei tanévben a 13. évfolyamos diákok között odaítélhető Petőfi-díjakkal járó pénzjutalom felét is átvállalta (7.500 Ft).

Az alapítvány folyószámláján jelenleg  775.000Ft van, ezenkívül 1.000.000 Ft bankbetétben lekötve.

Mezőberény, 2011. június 24.
Egeresiné Vas Ildikó
a kuratórium elnöke

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.