Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR. Zsoltár 111,4

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Beszámoló a Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány munkájáról
2011-2012-es tanév

Ebben a tanévben az alapítvány kuratóriumának tagjai :
Egeresiné Vas Ildikó, a kuratórium elnöke
Szilágyi Tibor, a gimnázium igazgatója
Zuberecz Zoltán, a szülői szervezet részéről
az iskolai DÖK vezetői: Czinanó Tibor, Mendel Henrietta, és Kürti Szabina


KURATÓRIUMI ÜLÉSEK:
A tanév folyamán hat alkalommal tartottunk megbeszélést.


Szeptember


A 2011. évi lingeni úthoz kapcsolatódóan az alapítvány 6 kérelmet kapott. A kérelmeket a tanulók szociális helyzete és tanulmányi eredménye alapján bíráltuk el. Minden diák kapott támogatást, összesen 65.000 Ft-ot ítéltünk oda. Az odaítélt összeget a diákok  átvették.

A német nyelvi munkaközösség két kérésére a Lesefüchse vetélkedő jutalmazásához 12.000 Ft támogatást ítéltük meg.

Az alapítvány adminisztrációs kiadásait - papír, tűzőgép, itatrendező - támogatta a kuratórium.

Október

Az iskola tanulói számára a humán-esztétikai munkaközösség szavaló versenyt szervezett, s a szervező tanár, Darvasné Dorner Cecília könyvjutalom megvásárlásában kérte az alapítvány segítségét. Az Alapítvány támogatta a kérést. (7.000 Ft).

A humán-esztétikai munkaközösség kérésére támogattuk a drámatagozatra járó diákok számára a Beavató színházi bérlet költségeit. (18 diák és a 2 szaktanár) A 20 bérletet, melyek költsége : 60.000 Ft volt,  november elején megvásároltuk.

Január

A kuratórium hozzájárult, hogy az Alapítvány ÖSD alszámlájának aláírási jogát a jövőben Szilágyi Tibor, az iskola igazgatója egy személyben gyakorolja.

Március

A kuratórium jelen lévő tagjai áttekintették és egyhangúan elfogadták az alapítvány 2011. évéről szóló közhasznúsági jelentését.

Támogattuk a  humán-esztétikai munkaközösség kérésére a Szép magyar beszéd verseny és a helyesírási verseny iskolai fordulójának jutalmazását és Antigoné c. színházi előadás terembérleti díjának kifizetését.

Támogattuk a nyelvi munkaközösség által szervezett iskolai angol nyelvi verseny jutalmazását.

Elutasítottuk Beinschródt Alexa és Szikora Balázs 11. a osztályos tanulók akérését, miszerint támogassuk társastánc versenyzésük költségeit. Mivel  kérésük nem tartalmazott konkrétumokat, ezért utasítottuk elkérésüket.

Április

Döntöttünk arról, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő által civil szervezetek számára kiírt 2012. évi működési pályázatot beadjuk.

Az iskolai diákönkormányzat kérésére átvállaljuk a végzős diákönkormányzati tagok tanév végi jutalmazását és a Petőfi- díj pénzösszegét.

Június

A 2012. évi padenborni úttal kapcsolatban 8 támogatási kérelmet kaptunk a 9.b osztályból. Minden tanuló kérelmét támogattuk szociális és tanulmányi indokok alapján.

Szilágyi Alexandra 12. b és Zahorán Kitti Mária 10. c osztályos tanuló kérelmet nyújtottak be az Alapítványhoz, melyben sporteszköz vásárlásához kérnek segítséget. Mindketten kosárlabdáznak. Zahorán Kitti kiemelkedő sporteredményeivel, Szilágyi Alexandra pedig családi helyzetével (állami gondozott) indokolta kérését. A Kuratórium úgy döntött, hogy csakis tábori részvételi díjak átvállalásával tudja támogatni a jövőben is a hasonlóan tehetséges tanulókat.


PÁLYÁZATOK:


A 2011-es NCA pályázatunkon nyert pénzt (50.000 Ft) a pályázatnak megfelelően működési költségeinkre fordítottuk: könyvjutalom, könyvelési költség.
A 2010-es  és 2011-es NCA pályázataink elbírálása, szakmai és pénzügyi beszámolóink jóváhagyása megtörtént, a pályázatokat lezárták.

PÉNZÜGYI MÉRLEG:

a 2010. évi adó 1%-ából 314.000 Ft felajánlás érkezett. Köszönjük a támogatást!

A Kereskedelmi és Hitelbank 30.000 Ft-tal támogatta szervezetünket. Köszönjük!

Az alapítvány folyószámláján jelenleg  744.000 Ft van, ezenkívül 1.000.000 Ft bankbetétben lekötve.

Mezőberény, 2012. június 20.
Egeresiné Vas Ildikó
a kuratórium elnöke

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.