Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Beszámoló a Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány munkájáról
2011-2012-es tanév

Ebben a tanévben az alapítvány kuratóriumának tagjai :
Egeresiné Vas Ildikó, a kuratórium elnöke
Szilágyi Tibor, a gimnázium igazgatója
Zuberecz Zoltán, a szülői szervezet részéről
az iskolai DÖK vezetői: Czinanó Tibor, Mendel Henrietta, és Kürti Szabina


KURATÓRIUMI ÜLÉSEK:
A tanév folyamán hat alkalommal tartottunk megbeszélést.


Szeptember


A 2011. évi lingeni úthoz kapcsolatódóan az alapítvány 6 kérelmet kapott. A kérelmeket a tanulók szociális helyzete és tanulmányi eredménye alapján bíráltuk el. Minden diák kapott támogatást, összesen 65.000 Ft-ot ítéltünk oda. Az odaítélt összeget a diákok  átvették.

A német nyelvi munkaközösség két kérésére a Lesefüchse vetélkedő jutalmazásához 12.000 Ft támogatást ítéltük meg.

Az alapítvány adminisztrációs kiadásait - papír, tűzőgép, itatrendező - támogatta a kuratórium.

Október

Az iskola tanulói számára a humán-esztétikai munkaközösség szavaló versenyt szervezett, s a szervező tanár, Darvasné Dorner Cecília könyvjutalom megvásárlásában kérte az alapítvány segítségét. Az Alapítvány támogatta a kérést. (7.000 Ft).

A humán-esztétikai munkaközösség kérésére támogattuk a drámatagozatra járó diákok számára a Beavató színházi bérlet költségeit. (18 diák és a 2 szaktanár) A 20 bérletet, melyek költsége : 60.000 Ft volt,  november elején megvásároltuk.

Január

A kuratórium hozzájárult, hogy az Alapítvány ÖSD alszámlájának aláírási jogát a jövőben Szilágyi Tibor, az iskola igazgatója egy személyben gyakorolja.

Március

A kuratórium jelen lévő tagjai áttekintették és egyhangúan elfogadták az alapítvány 2011. évéről szóló közhasznúsági jelentését.

Támogattuk a  humán-esztétikai munkaközösség kérésére a Szép magyar beszéd verseny és a helyesírási verseny iskolai fordulójának jutalmazását és Antigoné c. színházi előadás terembérleti díjának kifizetését.

Támogattuk a nyelvi munkaközösség által szervezett iskolai angol nyelvi verseny jutalmazását.

Elutasítottuk Beinschródt Alexa és Szikora Balázs 11. a osztályos tanulók akérését, miszerint támogassuk társastánc versenyzésük költségeit. Mivel  kérésük nem tartalmazott konkrétumokat, ezért utasítottuk elkérésüket.

Április

Döntöttünk arról, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő által civil szervezetek számára kiírt 2012. évi működési pályázatot beadjuk.

Az iskolai diákönkormányzat kérésére átvállaljuk a végzős diákönkormányzati tagok tanév végi jutalmazását és a Petőfi- díj pénzösszegét.

Június

A 2012. évi padenborni úttal kapcsolatban 8 támogatási kérelmet kaptunk a 9.b osztályból. Minden tanuló kérelmét támogattuk szociális és tanulmányi indokok alapján.

Szilágyi Alexandra 12. b és Zahorán Kitti Mária 10. c osztályos tanuló kérelmet nyújtottak be az Alapítványhoz, melyben sporteszköz vásárlásához kérnek segítséget. Mindketten kosárlabdáznak. Zahorán Kitti kiemelkedő sporteredményeivel, Szilágyi Alexandra pedig családi helyzetével (állami gondozott) indokolta kérését. A Kuratórium úgy döntött, hogy csakis tábori részvételi díjak átvállalásával tudja támogatni a jövőben is a hasonlóan tehetséges tanulókat.


PÁLYÁZATOK:


A 2011-es NCA pályázatunkon nyert pénzt (50.000 Ft) a pályázatnak megfelelően működési költségeinkre fordítottuk: könyvjutalom, könyvelési költség.
A 2010-es  és 2011-es NCA pályázataink elbírálása, szakmai és pénzügyi beszámolóink jóváhagyása megtörtént, a pályázatokat lezárták.

PÉNZÜGYI MÉRLEG:

a 2010. évi adó 1%-ából 314.000 Ft felajánlás érkezett. Köszönjük a támogatást!

A Kereskedelmi és Hitelbank 30.000 Ft-tal támogatta szervezetünket. Köszönjük!

Az alapítvány folyószámláján jelenleg  744.000 Ft van, ezenkívül 1.000.000 Ft bankbetétben lekötve.

Mezőberény, 2012. június 20.
Egeresiné Vas Ildikó
a kuratórium elnöke

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.