Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
„Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza!”

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tisztelt Szülő!/Támogató

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse oktató- és nevelőmunkánkat: diákjaink sport-, kulturális és nyelvtanulási programjait, lehetőségeit!
Adományozza adója 1 %-át alapítványunknak vagy egyesületünknek!

Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány
adószám: 19061522–1–04

Kérjük, hogy személyi jövdelemadója másik 1%-ának felajánlásával segítse a Magyarországi Evangélikus Egyház működését és munkáját.

Magyarországi Evangélikus Egyház

technikai szám:0035

Köszönjük!

A Petőfi és Goethe Alapítvány bemutatása

Az alapítvány közhasznú szervezet, melynek célja a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium tehetséges tanulóinak, közösségi csoportjainak és nevelőinek olyan lehetőségeket biztosítani, melyek közvetlenül vagy közvetve a tanulók személyiségét fejlesztik, majdani életük érvényesülési esélyét növelik, és az intézmény működését biztosító állami költségvetésből nem valósíthatók meg.

Az alapítvány támogatja az idegen nyelvi képzést – elsősorban a német nyelvtanulás fejlesztését, cserekapcsolatok szervezését – olyan kiemelkedő tanulmányi programok fejlesztését, melyek hozzájárulnak a tanulók szakmai képzéséhez.

Az alapítvány támogatja a tanulmányi, kulturális és sportprogramokat, versenyeket, rendezvényeket, amelyek a tehetség kibontakozását szolgálják, hozzájárul ezek anyagi elismeréséhez.

Hozzájárul a Petőfi Sándor Gimnázium anyagi, technikai feltételeinek javításához. A beszerzett eszközök az intézmény tulajdonát képezik, használatukat az intézmény általános szabályai szerint biztosítja az iskola tanárai tanulói számára.

Esetenként olyan lehetőségeket biztosít az intézmény nevelői részére - pl. ösztöndíj -, mely az oktatás, nevelés feltételeit javítja. Ilyen jellegű támogatást a kuratórium által megszabott feltételek alapján adható.

Az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében, tárgya szerinti körben vállalkozói tevékenységet is végezhet.

Az alapítvány vagyonát csak a fent említett célokra lehet felhasználni.

Az alapítvány kezelője az alapítvány kuratóriuma.

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.