Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra azok a tehetséges, de valamilyen szempontból hátrányos helyzetű diákok jelentkezhetnek, akik az érettségit követően főiskolán, egyetemen szeretnének továbbtanulni. A felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés érdekében a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok pedagógusai, szakértők bevonásával, speciális programot dolgoztak ki a kistelepülési hátrányok leküzdésére.

 

2000-ben az Oktatási Minisztérium pályázattal választotta ki azt a 20 gimnáziumot, amelyben elindulhatott egy új koncepciójú, tudományos mérésekkel támogatott tehetséggondozó program. Iskolánk – az akkor még Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ - sikeresen pályázott, és az 5 éves képzést 2000 őszén kezdte meg. Jelenleg öt osztályunkban 163-an tanulnak.

 

A legnagyobb segítséget azzal adja a program, hogy a kis településeken vagy nagyobb városban, de hátrányos környezetben felnőtt gyerekek olyan gimnáziumban, kollégiumban tanulhatnak tovább, amelyek a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben nagy gyakorlattal és kiváló felkészültségű pedagógusokkal rendelkeznek.

 

A képzés öt évfolyamos. Az előkészítő évfolyamon anyanyelvi és intenzív angol nyelvi képzés , matematika, informatika, önismeret- és kommunikációfejlesztő, valamint tanulásmódszertani órák vannak. A testnevelés órákon kívül úszás is van, valamint művészeti foglalkozások közül választhatnak a tanulók.

 

Az előkészítő évfolyam tehát nemcsak az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükséges szintre hozást szolgálja, hanem azt is, hogy a tanulók és tanáraik egyaránt tisztába legyenek azzal, hogy milyen irányú, milyen összetételű képességekkel rendelkeznek a programba felvettek.

 

A programban résztvevők az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A tanulók képességeinek fejlődését tanáraik mellett a Debreceni Egyetem pszichológusai is figyelemmel kísérik: értelmi és érzelmi fejlődésüket rendszeresen mérik, a tapasztaltakról a tanulók tanárait – és igény szerint - szüleiket tájékoztatják.

 

A programban tanulók az 5 tanév folyamán kollégiumban laknak. A kollégium sokféle kulturális programot (havonta egyszer hét végén is) biztosít részükre, a tanulást segítő foglalkozásokat a gimnáziummal közösen tervezi és szervezi.

 

A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből, és megszerzik a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt. Mindemellett térítésmentesen gépjárművezetői jogosítványt szerezhetnek. Ehhez az iskolák és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak.

 

A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. A programban résztvevő diákok - a délutáni kötelező foglalkozásokon és tanuláson túl - szabadon választhatnak a kulturális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles kínálatából.

 

A program finanszírozása

 

A speciális program többletfeladatainak fedezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma kétszeres normatívát biztosít a tanulók után a gimnáziumok és a kollégiumok számára. Ehhez csatlakoznak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított havi 3-5000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal.

A programban tanuló diákok terhei megegyeznek más tanulókéival. A programban résztevő gimnáziumoknak és kollégiumoknak azonban lehetőségük van saját döntésük alapján az általuk rászorultnak ítélt tanulók számára étkezési, utazási, ruhavásárlási vagy tanszertámogatást nyújtani.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.