Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Áldott és örömteli húsvétot kívánunk! Krisztus feltámadt!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra azok a tehetséges, de valamilyen szempontból hátrányos helyzetű diákok jelentkezhetnek, akik az érettségit követően főiskolán, egyetemen szeretnének továbbtanulni. A felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés érdekében a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok pedagógusai, szakértők bevonásával, speciális programot dolgoztak ki a kistelepülési hátrányok leküzdésére.

 

2000-ben az Oktatási Minisztérium pályázattal választotta ki azt a 20 gimnáziumot, amelyben elindulhatott egy új koncepciójú, tudományos mérésekkel támogatott tehetséggondozó program. Iskolánk – az akkor még Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ - sikeresen pályázott, és az 5 éves képzést 2000 őszén kezdte meg. Jelenleg öt osztályunkban 163-an tanulnak.

 

A legnagyobb segítséget azzal adja a program, hogy a kis településeken vagy nagyobb városban, de hátrányos környezetben felnőtt gyerekek olyan gimnáziumban, kollégiumban tanulhatnak tovább, amelyek a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben nagy gyakorlattal és kiváló felkészültségű pedagógusokkal rendelkeznek.

 

A képzés öt évfolyamos. Az előkészítő évfolyamon anyanyelvi és intenzív angol nyelvi képzés , matematika, informatika, önismeret- és kommunikációfejlesztő, valamint tanulásmódszertani órák vannak. A testnevelés órákon kívül úszás is van, valamint művészeti foglalkozások közül választhatnak a tanulók.

 

Az előkészítő évfolyam tehát nemcsak az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükséges szintre hozást szolgálja, hanem azt is, hogy a tanulók és tanáraik egyaránt tisztába legyenek azzal, hogy milyen irányú, milyen összetételű képességekkel rendelkeznek a programba felvettek.

 

A programban résztvevők az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A tanulók képességeinek fejlődését tanáraik mellett a Debreceni Egyetem pszichológusai is figyelemmel kísérik: értelmi és érzelmi fejlődésüket rendszeresen mérik, a tapasztaltakról a tanulók tanárait – és igény szerint - szüleiket tájékoztatják.

 

A programban tanulók az 5 tanév folyamán kollégiumban laknak. A kollégium sokféle kulturális programot (havonta egyszer hét végén is) biztosít részükre, a tanulást segítő foglalkozásokat a gimnáziummal közösen tervezi és szervezi.

 

A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből, és megszerzik a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt. Mindemellett térítésmentesen gépjárművezetői jogosítványt szerezhetnek. Ehhez az iskolák és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak.

 

A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. A programban résztvevő diákok - a délutáni kötelező foglalkozásokon és tanuláson túl - szabadon választhatnak a kulturális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles kínálatából.

 

A program finanszírozása

 

A speciális program többletfeladatainak fedezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma kétszeres normatívát biztosít a tanulók után a gimnáziumok és a kollégiumok számára. Ehhez csatlakoznak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított havi 3-5000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal.

A programban tanuló diákok terhei megegyeznek más tanulókéival. A programban résztevő gimnáziumoknak és kollégiumoknak azonban lehetőségük van saját döntésük alapján az általuk rászorultnak ítélt tanulók számára étkezési, utazási, ruhavásárlási vagy tanszertámogatást nyújtani.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.