Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Szemeim az úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj Uram!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

A diákok tanulmányainak első évében emelt óraszámban (heti 18 órában) tanulják a német nyelvet. A 18 órát nem egy tanár tartja, hanem 11-4-3 óra arányban: ebből 11 a Kerndeutsch (ez egyfajta magjául szolgál a nyelvtanulásnak), 4 óra Konversation (társalgás anyanyelvi tanárral) és 3 óra Schreiben (írás).

Az első év végén A2/B1-es (alapfok) szintű házi vizsgán vesznek részt. Erre azért van szükség, mert a második évtől néhány tantárgyat a választott célnyelven tanulnak (történelem, civilizáció, matematika és földrajz).

A gimnázium 10. évfolyamán érik el a diákok a B2-es (középfokú) nyelvi szintet. Ekkor szintén házi vizsgán van lehetőségük képességeik lemérésre, illetve alkalom nyílik az intézmény keretein belül térítés ellenében hivatalos ÖSD vizsga letételére is.

Utolsó évben lehetősége van a diákoknak, hogy a német állam támogatásának köszönhetően ingyenes C1 szintű (felsőfokú) DSD nyelvvizsgát tegyenek.

Kéttannyelvű képzésben a legalább 60 %-os emelt szintű érettségi, illetve további két tantárgy német nyelven tett, legalább elégséges érettségi eredménye szintén államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

Diákjaink nagy százaléka felsőfokú nyelvvizsgával lépi át a gimnázium küszöbét és kezdi meg felsőfokú tanulmányait, és így a nyelvvizsga nem akadálya a diploma megszerzésének.

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.