Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sikeres érettségi vizsgákat kívánunk! "Veled leszek"- mondja az Úr."

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

A diákok tanulmányainak első évében emelt óraszámban (heti 18 órában) tanulják a német nyelvet. A 18 órát nem egy tanár tartja, hanem 11-4-3 óra arányban: ebből 11 a Kerndeutsch (ez egyfajta magjául szolgál a nyelvtanulásnak), 4 óra Konversation (társalgás anyanyelvi tanárral) és 3 óra Schreiben (írás).

Az első év végén A2/B1-es (alapfok) szintű házi vizsgán vesznek részt. Erre azért van szükség, mert a második évtől néhány tantárgyat a választott célnyelven tanulnak (történelem, civilizáció, matematika és földrajz).

A gimnázium 10. évfolyamán érik el a diákok a B2-es (középfokú) nyelvi szintet. Ekkor szintén házi vizsgán van lehetőségük képességeik lemérésre, illetve alkalom nyílik az intézmény keretein belül térítés ellenében hivatalos ÖSD vizsga letételére is.

Utolsó évben lehetősége van a diákoknak, hogy a német állam támogatásának köszönhetően ingyenes C1 szintű (felsőfokú) DSD nyelvvizsgát tegyenek.

Kéttannyelvű képzésben a legalább 60 %-os emelt szintű érettségi, illetve további két tantárgy német nyelven tett, legalább elégséges érettségi eredménye szintén államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

Diákjaink nagy százaléka felsőfokú nyelvvizsgával lépi át a gimnázium küszöbét és kezdi meg felsőfokú tanulmányait, és így a nyelvvizsga nem akadálya a diploma megszerzésének.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.