Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Advent első hete! :)

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Uram, egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet!” (2.Kir.19, 15)

Sokféle elgondolás létezik a világ létrejöttéről. Ugyanakkor nagyon sok tudós megvallotta, hogy az evolúció és minden fizikai, kémiai hatáson túl kell, hogy legyen egy értelmes alkotó. Valaki, aki mindent pontosan, alaposan eltervezett. Ennyi véletlen nem jöhet egymás után sorba. Kérlek gondolkodjatok el ezen. Nem véletlenül lett a mi Földünk, és mi nem véletlenül kerültünk ide. Isten szerető gondoskodása, országa vár rád is!

Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.„ (Jn.18,37)

Hol van az igazság ? Kérdezzük Pilátussal együtt mi is sokszor. Azt gondolom Jézus nem az evilági igazságról beszél. (Ráadásul a mai társadalmak többsége már nem is igazságszolgáltatást alkalmaz, hanem jogszolgáltatást. Egyszóval ezt is elferdítik.) Talán fordíthatnánk valóságnak is ezt a szót, amely inkább az Isten jelenlétét fejezi ki. Aki Isten jelenlétében éli életét, azaz imádkozik, keresi Istent, kinyitja a szívét felé, az megérti Isten fiát, meg tudja érteni az Ő igazságát. Szent Miklós is ezt tette, a szegényeket segítve próbálta megvalósítani életében Isten jelenlétét. Rá is emlékezünk ma apró ajándékainkkal.

Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére.” (Jn. 18,36)

Szerintem ez a szentírási rész az egyik legszebb és legnagyszerűbb! Isten Országa nem emberi találmány, nem emberi ész szerint működik! A szeretet által tud csak létezni, és ebbe nem fér bele a verekedés, a gyilkolás. Ezt mi emberek nagyon nehezen tudjuk csak elfogadni. A "nekem van igazam" kezdetű mondat sok veszekedés alapja akár a családokban is sajnos. Jézus is megtehette volna, hogy harcol, de Ő a békességet választotta miattunk. Azért, hogy belássuk, hogy sokszor a vitáink fölöslegesek, ártóak, szükségtelenek.

Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára.” (Lk.4,21)

Jézus Krisztus, valóságosan itt élt közöttünk a Földön. Aki nem hiszi járjon utána... Hiszen számtalan bizonyíték van erről, nemcsak a hívőktől származó írásokra gondolok. Jézus sok dolgot tett, mondott, ami az akkor élő embereknek furcsa, sőt egy-egy helyzetben megbotránkoztató volt. Többek között ez az ige is, amely arról szól, hogy az ószövetségi írások megvalósultak, beteljesedtek. Isten elküldte az Ő Fiát, hogy megváltson, meggyógyítson minket. Legyünk bátrak és merjük ezt elhinni neki!

Az Úr fölemeli a porból a szűkölködőt.” (1Sám. 2,8)
Istennél semmi sem lehetetlen. Ezt számtalanszor megtapasztaltam életemben, mikor bajban voltam. Az Ő csodái mindennaposak. ….... Igaz, nem szidalmaztam az Urat bajomban, meg hibáztattam, hanem hálával és bizalommal beszéltem hozzá, minden reménységem benne volt....és Ő mindig meghallgatott, mindig segített, így v. úgy de megoldódott a nehéz helyzetem.

Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, áldott leszel jártodban- keltedben. 5 Mózes 28 1.6.

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,/ legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el/ kérjük, oltalmazzon meg, és adjon néked erőt/ utadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te őriződ!

 Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,/ tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el!/ kérjük, lénye ragyogja lábad elé a fényt!/ Lásd meg, hogy utadon Isteni oltalom vigyáz rád és szeretve félt!

Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jelenések 1, 17-18

Tegnap Isten országáról és az odajutás feltételéről volt szó. Azt hallottuk, hogy az juthat be, akit Jézus bevisz. Miért vagyunk olyan biztosak ebben? Mert rajta kívül nincs más, aki megjárta volna az utat oda és vissza. Miért nem félünk erről beszélni? Mert az irgalmas, bűneinket megbocsátó Jézusnál vannak a halál és pokol kulcsai. Az ő kezében van a döntés. S ha az a kéz dönt, amely engedte, hogy átszegezzék értem, akkor akár élek, akár meghalok, nála a legjobb kezekben vagyok. Nincs miért félni, ha benne bízom, ha hozzá tartozom.

Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Efezus 2, 19

Minden nép, nemzet és család és a jó osztályközösség összetart, ez csak természetes. De a túlságosan zárt közösségekbe nagyon nehéz betagozódni. Egy új diák vagy egy távoli kultúrából érkező jövevény beilleszkedését sok tényező befolyásolja. Meghatározó azonban az új közeg nyitottsága.

Tényleg igaz az, hogy mindenkinek helye van az Isten országában, ott mindenkit örömmel fogadnak? Vagy az egy olyan zárt közeg, amely feltételeinek nem tudunk eleget tenni? Jó hír lehet, ha azt halljuk, Isten tárt ajtóval és tárt karokkal fogad bennünket, sőt háza népének hív, a szentek polgártársait látja bennünk. Hogyan lehet ez?  Jézus miatt, aki Isten Fiaként barátunkká, testvérünkké lett. Isten házában ő készített helyett nekünk, miatta van szabad utunk, a mennyek országába.

Oszd meg kenyeredet az éhezővel! Ézsaiás 58,7

A tegnapi témánk folytatását kapjuk ma reggel. Isten nem nagy dolgokat vár el tőlünk, csak annyit, amennyit meg tudunk tenni. Ha felesleged van, adj először abból. Ha időd van, áldozd arra, amivel jót teszel. Ha csak egy zsemléd van, akkor oszd meg azzal, akinek nincs. Szörnyű látvány a kukába dobott étel- pedig lehet, hogy valaki szívesen fogyasztotta volna el… Az adventi időben sok jó tettre lesz lehetőség. Akiknek több van, azok többet tudnak adományozni. Aki pedig ügyes, az díszeket készít, csomagol, más idősekhez megy el a karácsonyi üdvözlettel. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését! Az Ökumenikus Segélyszervezet évek óta „szeretet.éhség” kampányával hívja fel a figyelmet arra, hogy legfőképpen szeretetre szorul rá ez a világ. Mit adhatnál? Olykor talán kenyeret sem, de szeretetet bizonyosan!

Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet. Zsoltár 146, 9

„Minden ellenségesség között a legveszélyesebb a közöny!” – írta Márai Sándor. Ha negatív emberi megnyilvánulásokat kellene felsorolni, bizonyára nem a „ közöny” jutna legelőször eszünkbe. Pedig az érdektelen, nemtörődöm viselkedés nagyon tud fájni. Sokszor még jobban fáj, mint a nyílt bántás, vagy gonoszság. Az ókorban nem volt társadalmi szociális háló. Nem volt nyugdíj, gyermekotthon, idősek klubja. Ha valaki kikerült a családból, magára maradt, akkor veszélybe került az élete. Ki karolta fel az ilyeneket? Volt- e érzékenység a segítésükre? Kitől kaptak ellátást, élelmet, ruhát? Isten a nagyobb család felelősségét várta el és a benne hívőket irgalomra kérte. Ma is aktuális téma ez. A másik ember, egy társunk nehéz helyzete felett nem hunyhatunk szemet. Ez közöny lenne. Advent közeledtén jobban felismerjük a hiányt, szükséghelyzetet, de jó lenne, ha nem csak ilyenkor nyitnánk egymás felé. Bárcsak azt is megélnék a nehéz helyzetben élők, hogy nem csak az Úr, de mi is támogatjuk őket!

"Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét." (Apostolok Cselekedetei 4,31.)

Ez a történet húsvét után 50 nappal játszódik, amikor a tanítványok egyszer már elsiratták Jézust, és csalódottan ültek a keresztje alatt, majd értetlenül, mégis nagy örömmel csodálkoztak feltámadásán. Élvezték jelenlétét 40 napig, hallották tőle, hogy neki el kell mennie, de nem hagyja őket egyedül, hanem elküldi a Pártfogót. Aztán eltűnt a szemük elől. Azóta félve és tanácstalanul ücsörögnek, nem tudják, hogyan taníthatnák ők az embereket Jézus kérése alapján. Tehetetlenségükben egy biztos menedékük volt. Istenhez imádkoztak útmutatásért. És ahogy együtt könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek Szentlélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét.

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.