Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ján 8,36

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ézsaiás 53,5

Ma könnyeden zárjuk a tanulás napjait. Pár nap múlva saját teljesítményünket tükrözi majd a bizonyítvány, s tudjuk, ki mit tett azért az értékelésért. Igazságtalan lenne, ha valaki az osztálytársa rossz teljesítménye miatt kapna rossz jegyet. Jézus ártatlanként szenvedett, mások bűneiért kapott sebeket. Azért történt, mert nem akarta, hogy bennünket érjen a büntetés. Ez a szeretet. Más helyett szenvedni és más miatt bűnhődni. Ebben lehet boldogságunk forrása. Ma, és nyáron és egész életünkben.

Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között! Zsoltár 67, 2-3

Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.

Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.

Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.

Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak

Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.

Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben.  Ámen.

Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Zsoltár 91,4

Túrmezei Erzsébet: Mint a madár szárnya

Teher a szárnyad, suhanó madár?

Repülsz! Kék egek végtelenje vár.

Repülsz-fényében aranynapsugárnak.

Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.

Teher a kereszt, a Krisztus keresztje?

lehet, gyenge vállad már felsebezte.

De olyan teher mint a madár szárnya.

Nélküle magasság hiába várna.

Nélküle a célt soha el nem éred.

A kereszt emel egyre feljebb téged.

Repülsz-fényében aranynapsugárnak.

Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Gal 3,26

Olykor, titkos vágyként megfogalmazódhat bennünk, hogy egy másik család gyerekének jobb. Például annak, aki nagy utazásokat tehet majd most is nyáron, vagy akinek nem kell nyáron dolgoznia, hogy belepótoljon egy kis pénzt a vágyott telefonba, drága sportcipőbe. Előfordul, hogy összeszorul szívünk a szeretetkapcsolatok miatt, hiszen milyen jó lenne, ha még élne az a valaki a családunkból, akit annyira szerettünk. Ezek az érzések a hiányainkat tükrözik. A ma reggeli ige azért örömhír, mert Isten nagy családjáról szól. Mindenkinek tudtul adja- nekünk is-, hogy Isten fiai vagyunk, a Jézusban való hit által. A leghatalmasabb, legbölcsebb és leggazdagabb Atyáé.

És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Mt 21,22

Az imádság legfontosabb „összetevője” a hit. Anélkül csak szavak egymásutánisága, vagy egy eszköz, amihez vágyak tartoznak, de mély belső meggyőződés nem. Nem abban hiszek, hogy az ima működik, hanem hiszen Jézusban, aki engem imádságra bátorít.

Uram! Taníts meg elcsendesedni! Olyan sok a bensőmben a zaj, a lárma, gondolataimat a napi zűrök nagyon összekuszálták. Nem tudok szabadulni különféle képek, értesülések, vélemények, viták, élmények vágyak hatása alól. Becsukom a szemem és csended átjár, Uram. Magamtól messze távolodva, a te mély csendedben találok újra igazi önmagamra. És ott vagyok megint csak a tied. Ámen.

A jó pásztor a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti. Jn 10,3

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézs 43,1

Egy ilyen nagylétszámú iskolában, mint a mienk, könnyű megérteni, hogy valaki nevén szólítani ennyit tesz: ismerem. Legalább ennyit tudok róla. Az sem véletlen, ha valakit az osztályomon kívül meg akarok ismerni, ha valaki fontos, tudni akarom, mi a neve. A juhok valóban ismerik pásztoruk hangját. Egyszer egy pásztor így választotta ki a sajátjait egy összelopott nyájból, ahová az ő bárányait is beterelték. Kihívta őket. Jézus tudja ki vagy, nem csak a nevedet, de minden mást is rólad. Bárhol is vagy, szólít téged, mert fontos vagy számára.

Az irgalmasság… diadalmaskodik az ítéleten. Jakab 2,13

A „healing of memories” azaz „gyógyító emlékezés” olyan múltfeltárási módszer, amely igyekszik előmozdítani a jelenben élők múltból örökölt a sebeinek gyógyulását, a kölcsönös kiengesztelődést. Példaként előttünk áll a Nobel békedíjas Desmond Tutu anglikán érsek által vezetett Igazság és Kiengeszelődés Bizottság tevékenysége, amely Dél- Afrikában az apartheid ( a faji elkülönítés politikája) alatt történt jogsértések ( gyilkosságok is!) teljes körű felderítésére törekedett. A bizottság úgy végezte munkáját, hogy a bűnvallás és az irgalom volt benne a leghangsúlyosabb. Nem a gonoszok elítélése volt a cél, hanem a gonosz tetteké, és a megbocsátásé, így kezdett újat mindenki: fehérek- és színesbőrűek egyaránt. Hallgasd meg ma az „Amazing grace” című dalt!

Elég neked az én kegyelmem, mert az erőm erőtlenség által ér célba. 2 Kor 12,12

A mai nap bátorítása ennyi: elég Isten kegyelme, mert Ő akkor is megtart, ha semmi erőd! Biztosan láttál már filmekben mentőakciókat, amikor a tűzoltó, vagy a vízimentő a teljesen erőtlen, majdnem élettelen egyén életét megmenti. Akkor képes igazán hatékony lenni, amikor az áldozat nem csapkod kétségbeesetten, nem pánikol, hanem lemond minden aktivitásáról. Olykor nem is tudna úgysem semmit sem tenni… Ma talán ki vagy készülve, eleged van, úgy indul a nap, hogy már alig várod, hogy vége legyen. Isten ereje téged is megtart, ne feledd! Elég neked is az Ő kegyelme, ilyenkor igazán átélheted, hogy az érdekedben is célba ér az Ő ereje.

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ján 8,36

A tizenévesek nagyon érzékenyek a szabadságukra. Nincs ebben semmi különös. A szülők dolga gyökereket és szárnyakat adni, így nem is csodálkozunk, ha szabadon szállnak fiataljaik. Lehet azonban jól és rosszul élni a szabadsággal- és ezt azért említjük ennyiszer, mert féltük benneteket. Lehet függőségekkel élni már egészen fiatalon és nagy erőket kell megmozgatni, hogy az érintett sok fájdalmas és szükségtelen tapasztalat után újra tényleg szabad lehessen. A valódi szabadság örömteli és nem társul semmi rossz érzés hozzá. Jézus ezt ígéri nekünk: azt a szabadságot, amiben kiteljesedhetünk, boldogak lehetünk. Mert ő a bűn nyomasztó és a halál félelmetes rabságából is kiszabadít. Ez a valódi szabadság.

Ahogyan engem szeretett az Atya, én is úgy szeretlek titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! Jn 15, 9

Ha utazunk, láthatunk a peronon búcsúzkodókat. Egy ölelés egy utolsó csók, szavak nélküli ígéretek: „Várlak haza!” Várlak vissza!” Senki nem parancsolta meg, hogy így köszönjenek el egymástól. Ez teljesen természetes számukra, s ha távol is vannak egymástól mégis megmaradnak egymás szeretetében. Jézustól is távol vagyunk testben de lélekben, de egyek lehetünk vele, ha megmaradunk szeretetében. Miért olyan fontos ez? Mert egymás távollétében a szeretetet csak megtartani, vagy felidézni vagyunk képesek, de Jézus szeretete pedig akkor is cselekvő erő, ha Ő testileg nincs velünk. Ma megmaradunk Őnála átéljük, hogy erősít, gyógyít és megbocsát, pontosan úgy, mintha kézzelfoghatóan itt lenne. Nincs ennél intenzívebb szeretet.

Isten elküldi szeretetét és hűségét. Zsoltár 57,4

Az Ószövetségben ez a két szó számtalan helyen egymás mellett jelenik meg. Mindannyian igazolhatnánk ennek a létjogosultságát. A szeretettől azt várjuk, hogy tartós legyen, sőt még többet: hogy örök legyen. A szeretethimnuszban is azt olvassuk: „ a szeretet soha el nem múlik”. Tehát az, aki szeret, annak hűséget kell tanúsítania. A hűség hitelesíti a szeretetet. A Szentírás mindkettőt Isten lényegéből eredőnek és a Lélek gyümölcseként nevezi meg. Isten adja, elküldi számunkra, hogy az életünket teljessé tegye, hiszen szeretet és hűség nélkül hideg és kiszámíthatatlan lenne a létünk. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Megnyugtató tény? Valószínűleg igen. Ő szeret mindenkit feltétel nélkül és kitart mellettünk életben, halálban. Erről szól az Úr Jézus keresztig menő halálon átívelő hűséges szeretete.

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.