Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Február 14-én itt a FARSANG! Téma: 70-es, 80-as évek!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

„Az én tulajdonommá lesznek – mondja a Seregek Ura – azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk...”(Mal.3,17)

Isten az őt viszontszeretőket tulajdonának nevezi.  A mai értelmezés a tulajdoni viszonyt szinte egyoldalúan kezeli. Ugyanakkor benne van az is, ha valami az enyém, birtoklom, arra nagyon  vigyázok, megbecsülöm, fontossá válik az életemben, javítgatom, ha elromlik. Nem hagyom, hogy bárki elvegye tőlem. Én ilyen szempontból tekintek erre a tulajdonná válásra.

Erről az oldalról nézve egészen jól hangzik az a kijelentése a Seregek Urának, hogy az ő tulajdona vagyok.  :)

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn.6,37)

Erről beszéltem tegnap:  ISTEN SZERET TÉGED ! Vár rád, boldoggá akar tenni. Ehhez csak a Te személyes engedélyed kell neki. Mi emberek ezt miért nem akarjuk ? Miért félünk ? Tényleg egyedül akarunk lenni ?

Legyetek bátrak, forduljatok oda Istenhez és merjétek elhinni, hogy Ő szeret titeket.  „Akármilyen vagy is, nálad rosszabbat is szeretett.”

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. „ (Mt.11,28)

Vannak igék, amik nem szorulnak különösebb magyarázatra, úgy gondolom ez is ilyen.

Egyszerűen csak el kellene hinni, fogadni, hogy Isten fia, Jézus Krisztus képes erre !! Odamehetünk hozzá és ő megnyugvást ad.

„Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. „ (Zsolt,119,18)

Amíg nem ismertem meg milyen szabadságot ad a szerető Istennel lenni én is sóvárogtam valami megfoghatatlan után. Nem tudtam mi az ami hiányzik életemből ...(hiszen mindenem megvolt)...mégis hiányérzetem volt.”Kerestem Valakit a végtelenben”... Azután mikor megtapasztaltam azt a hatalmas, mindent elfogadó szeretetet, akkor már a sóvárgás helyét egy elégedett mély öröm vette át. A bizonyosság, hogy Isten Szeret engem. Azóta minden napom egy nagy reménység, annak tudatában, hogy Ő nem hagy el, örökké velem lesz.

Ezt a biztonságérzetet akarja adni Isten minden embernek, nektek is, engedjétek Őt had szeressen titeket is!

„Mert Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít” (Jób.5,18)

Tapasztaltad már, hogy valami veszteség, fájdalom ért életedben ? Olyankor azt kérdezed : Miért én, miért pont velem történik ez ??  Később, ha visszatekintesz arra az eseményre, nagyon sok esetben azt látod, hogy jó dolog kerekedett ki belőle mégis.

Én úgy szoktam mondani magamról, hogy csak akkor értem meg hogy valami nekem hosszú távon nem lesz jó, ha nagy „fejbeveréseket, pofonokat” kapok Istentől. Idővel rájövök, hogy mi is a helyes megoldás, mi az igazán jó nekem. Ezért hálás vagyok Istennek  minden egyes pofonért, nehézségért, mert soha nem engedi, hogy a lelkemmel valami nagyon rossz történjen. Hozzáteszem,  én ezt kérem is tőle mindig.: „Ne engedd Uram, hogy rossz döntéseket hozzak, rossz utakon járjak.” És Ő mindig vigyáz rám, begyógyítja sebeimet.

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek." (Ez 36,26a)

Isten új életre hív minket. Látja az életünket, és tudja azt, hogy nem vagyunk képesek teljesen tiszta életet élni, sokszor és sok mindenben vétkezünk. De Ő azt szeretné, ha ez megváltozna, és ehhez minden segítséget megad. Sőt már meg is adta. Nekünk csak élnünk kell a lehetőséggel, és elfoganunk az új életünket. Honnan tudhatod, hogy ezeket már megkaptad? Nyugi, az meglátszik majd az életedben, a cselekedeteidben, a másokhoz való hozzáállásodban. Mert már nem a rideg kőszív irányt, hanem a szeretet.

"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére." (Zsid 12,2.)

Tapasztalatom szerint az emberek három csoportba oszthatók aszerint, hogyan tekintenek a mai napra. Vannak, akik alig várják, hogy elkezdődjön, mások azt, hogy befejeződjön, és olyanok is vannak, akik nem találják különösebbnek ezt a napot csupán azért, mert a szerelmesek napjává lett kikiáltva. Én úgy vagyok vele, ha csak ilyenkor szeretjük a párunkat, akkor jobb elgondolkodni a továbbiakon... Viszont az is fontos, hogy legyenek ünnepeink, amikor megállunk és egymásra figyelünk. És ilyenkor azt se felejtsük el, akitől nem csak a párunkat, de az életünket is kaptuk, ezért tekintsünk fel Jézusra.

"Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved." (Mt 6,9.)

Jézus itt azzal bíztat bennünket, hogy olyan bizalommal fordulhatunk kéréseinkkel Istenhez, mint a saját szüleinkhez. Ugyanakkor azt is kimondatja velünk ebben az imádságban, hogy szenteltessék meg az Ő neve. Ha belegondolunk, ez teljesen logikus kérés. Hiszen azt se szeretjük, ha a szüleinket bárki pocskondiázza, szidalmazza. Ne bánjunk hát felelőtlenül mennyei Atyánk nevével sem.

"A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát." (Dán 9,9a)

Vannak, akik kiforgatva a Biblia szavait úgy gondolják, hogy bármit megtehetnek, hiszen Isten úgyis mindenért megbocsát. Ez valahol igaz is meg nem is. Isten tényleg képes bármit megbocsátani, csupán szeretetéből és irgalmából. De ez nem azt jelenti, hogy büntetés nélkül hagyná a bűnöket. Hiszen Isten a bűnt elítéli, ugyanakkor a bűnösöket megmenti szeretett Fia élete árán.

"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás." (Gal 5,22-23a)

Feltámadása után Jézus még 40 napig tanítványaival volt itt a Földön, majd szemük láttára felemelkedett a mennybe. De még távozása előtt megígérte a tanítványoknak, hogy nem hagyja őket egyedül, hanem elküldi a Pártfogót, aki nem más, mint Isten Szentlelke. Ennek a Léleknek a gyümölcseiről beszél Pál apostol a mai igénkben. Na nem azért, mert Ő egy ügyes kertész lenne, hanem azért, mert aki a Szentlélekkel él, azoknak ilyen gyümölcsök teremnek az életében: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. (Mt 6,12)

"Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Ámen."

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.