Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ján 8,36

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tájékoztató az étkezési térítési díj befizetéséről:
2016. szeptember 1-től változik az étkezési térítési díj befizetésnek rendszere. Az étkezésről a számlák a tárgyhót követő 5-éig kerülnek kiállításra, a befizetést pedig a tárgyhót követő 15-éig kell teljesíteni csekken vagy banki utalással. Az étkezési számlát a csekkel együtt a tanuló az osztályfőnöktől kapja meg.

Étkezés lemondás:
Étkezést lemondani minden reggel 8.15-ig a kollégium titkárságán van lehetőség. Hétfői étkezés lemondás csütörtök reggel 8.00-ig lehetséges!
Lemondani: Szokola Editnél a 06/66-515-578 -2219-es melléken lehet vagy közvetlenül 06/70-400-2457- es számon.

Letölthető: ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.